Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1981

Dějiny Evropské unie - 1981


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Nizozemsko. Řecko se stává 10. členem Evropského společenství.

20

Funkce se ujímá nová Komise, jejímž předsedou je Gaston Thorn.

Březen

12

Evropský parlament přijímá nařízení, kterým se zdokonaluje způsob jeho fungování a které také dává větší váhu jeho stanoviskům a pozměňovacím návrhům.

18

Vanuatská republika podepisuje druhou úmluvu z Lomé.

23–24

Zasedání Evropské rady v nizozemském Maastrichtu. Jednání se převážně zabývá perspektivami v hospodářské a sociální oblasti.

30

Rada rozhoduje o zvýšení počtu soudců Evropského soudního dvora na jedenáct a počtu generálních advokátů na pět.

Duben

26

Prezidentské volby ve Francii

Květen

26

Parlamentní volby v Nizozemsku

Červen

7 a 21

Parlamentní volby ve Francii

11

Parlamentní volby v Irsku

23

Podpis dohody o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Společenstvím a Indií.

29–30

Zasedání Evropské rady v Lucemburském velkovévodství. Jednání je převážně věnováno perspektivám v hospodářské a sociální oblasti a vztahům mezi Společenstvím, USA a Japonskem.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Spojené království.

19–21

V kanadské Ottawě se koná hospodářský summit západních států.

Září

1–14

V Paříži probíhá konference Organizace spojených národů o nejméně rozvinutých zemích.

Říjen

18

Parlamentní volby v Řecku. Řekové zároveň volí své zástupce do Evropského parlamentu. Předsedou Účetního dvora je zvolen Pierre Lelong.

22–23

Summit sever–jih v mexickém Cancúnu, na němž je potvrzena naléhavost dosažení konsensu při globálních jednáních Organizace spojených národů.

Listopad

7

Francie a Spolková republika Německo předkládají tzv. Genscher-Colombův plán. Má podobu návrhu evropského aktu a jeho cílem je zlepšení institucionálních mechanismů.

8

Parlamentní volby v Belgii

26–27

Zasedání Evropské rady v Londýně

Prosinec

8

Parlamentní volby v Dánsku

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Viz také: 
Back to top