Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1981 r.

Историята на Европейския съюз - 1981 r.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Януари

1

Нидерландия поема председателството на Съвета на Европейските общности. Гърция става 10-та държава-членка на Европейската общност.

20

Започва да функционира новата Комисия с председател Гастон Торн.

Март

12

Парламентът приема регламент, който да подобри вътрешното му функциониране и да засили въздействието на предоставяните от него съвети и предлаганите от него изменения.

18

Република Вануату подписва втората Конвенция от Ломе.

23-24

В Маастрихт, Нидерландия, се провежда Европейски съвет. На него се обсъждат главно икономически и социални перспективи.

30

Съветът решава да увеличи броя на съдиите в Съда на Европейските общности на единадесет, а броя на генералните адвокати — на пет.

Април

26

Във Франция се провеждат президентски избори.

Май

26

В Нидерландия се провеждат парламентарни избори.

Юни

7 и 21

Във Франция се провеждат парламентарни избори.

11

В Ирландия се провеждат парламентарни избори.

23

Между Общността и Индия е подписано споразумение за търговско и икономическо сътрудничество.

29-30

Във Велико херцогство Люксембург заседава Европейският съвет. На него се обсъждат главно икономически и социални перспективи и отношенията между Общността, САЩ и Япония.

Юли

1

Обединеното кралство поема председателството на Съвета на Европейските общности.

19-21

В Отава, Канада, се провежда Среща на високо равнище за икономиката на Запада.

Септември

1-14

В Париж, Франция, се провежда конференция на Организацията на обединените нации относно най-слабо развитите държави.

Октомври

18

В Гърция се провеждат парламентарни избори. Едновременно с това гръцкият народ избира своите представители в Европейския парламент. Пиер Льолон е избран за председател на Сметната палата.

22-23

В Канкун, Мексико, се провежда Среща на високо равнище Север-Юг. Признава се, че спешно трябва да се постигне консенсус относно глобалните преговори в Организацията на обединените нации.

Ноември

7

Франция и Федерална република Германия представят плана „Геншер-Коломбо“, който представлява проект на „Европейски акт“ за подобряване на институционалните механизми.

8

В Белгия се провеждат парламентарни избори.

26-27

В Лондон, Обединеното кралство, се провежда заседание на Европейския съвет.

Декември

8

В Дания се провеждат парламентарни избори.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Вижте също: 
Back to top