Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1980

Europeiska unionens historia - 1980


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Italien övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

Februari

27

St Vincent och Grenadinerna ansluter sig till den andra Lomé-konventionen och blir därmed den 59:e AVS-staten (länder i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet).

Mars

7-8

Samarbetsavtalet mellan EEG och Asean-länderna (länder i Sydostasien) undertecknas.

April

2

Ett samarbetsavtal mellan EG och Jugoslavien undertecknas.

27-28

Europeiska rådet sammanträder i Luxemburg. Diskussionerna rör konvergensproblemen och de brittiska inbetalningarna till EG-budgeten.

Maj

9

30:e årsdagen av Schuman-deklarationen.

30

Rådet når en kompromiss om det brittiska bidraget till EG-budgeten.

Juni

12-13

Europeiska rådet sammanträder i Venedig. Fyra deklarationer ges: om Mellanöstern, om dialogen mellan Europa och Arabstaterna, om Libanon, samt om Afghanistan.

Juli

1

Luxemburg övertar ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

Augusti

25-15/9

FN:s generalförsamling ägnar sin elfte särskilda session åt utvecklingsfrågor.

September

16

FN:s generalförsamling inleder sin 35:e ordinarie session.

18

Ramavtalet om samarbete mellan EG och Brasilien undertecknas.

Oktober

1

Samarbetsavtalet mellan EEG och Asean-länderna träder i kraft.

29-30

T. Roseingrave väljs till ordförande i Ekonomiska och sociala kommittén.

November

4

Zimbabwe ansluter sig till den andra Lomé-konventionen och blir därmed den 60:e AVS-staten (länder i Afrika, Västindien och Stilla Havsområdet).

11

Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa inleds i Madrid.

12-13

I Luxemburg återupptas dialogen mellan Europa och Arabstaterna på politisk nivå.

December

1-2

Europeiska rådet sammanträder i Luxemburg. En rad beslut fattas: om hjälp till Italien för återuppbyggnaden efter jordbävningen, om relationerna Öst-Väst, om Mellanöstern, samt om stöd till Polen.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se också
Back to top