Európska únia

História Európskej únie - 1980

História Európskej únie - 1980


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Január

1.

Taliansko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

Február

27.

Svätý Vincent a Grenadíny podpisujú druhý dohovor z Lomé.

Marec

7. - 8.

Podpis dohody o spolupráci medzi EHS a ASEAN (Združenie národov juhovýchodnej Ázie).

Apríl

2.

Podpis dohody o spolupráci medzi Spoločenstvom a Juhosláviou.

27. - 28.

V Luxemburgu sa koná zasadnutie Európskej rady. Rokuje sa o problémoch spojených s konvergenciou a príspevkom Spojeného kráľovstva do rozpočtu Spoločenstva.

Máj

9.

Tridsiate výročie Schumanovej deklarácie.

30.

Rada dosiahla kompromisnú dohodu o príspevku Spojeného kráľovstva do rozpočtu Spoločenstva.

Jún

12. - 13.

V Benátkach (Taliansko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Vydávajú sa vyhlásenia o Strednom východe, euro-arabskom dialógu, Libanone a Afganistane.

Júl

1.

Luxembursko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

August

25. - 15. 9.

Jedenáste osobitné zasadnutie Valného zhromaždenia OSN, venované rozvoju.

September

16.

Otvorenie 35. riadneho zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.

18.

Podpis rámcovej dohody o spolupráci medzi Spoločenstvom a Brazíliou.

Október

1.

Nadobudnutie platnosti Dohody o spolupráci medzi EHS a Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN).

29. - 30.

Pán Roseingrave je zvolený za predsedu Hospodárskeho a sociálneho výboru.

November

4.

Zimbabwe podpisuje druhý dohovor z Lomé.

11.

V Madride (Španielsko) začína Konferencia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

12. - 13.

V Luxemburgu sa obnovuje euro-arabský dialóg na politickej úrovni.

December

1. - 2.

V Luxemburgu sa koná zasadnutie Európskej rady. Rokuje sa o pomoci pre Taliansko na obnovu po zemetrasení, o vzťahoch Východ - Západ, o Strednom východe a pomoci, ktorá sa má poskytnúť Poľsku.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Klikni tiež na...
Back to top