Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1980

Historia Unii Europejskiej - 1980


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Styczeń

1

Włochy przejmują prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

Luty

27

Saint Vincent i Grenadyny podpisują drugą konwencję z Lome.

Marzec

7-8

Podpisanie umowy o współpracy EWG-ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej).

Kwiecień

2

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wspólnotą a Jugosławią.

27-28

Posiedzenie Rady Europejskiej w Luksemburgu. Omawiane są problemy związane z konwergencją oraz brytyjskim wkładem do budżetu Wspólnoty.

Maj

9

Trzydziesta rocznica deklaracji Schumana.

30

Rada osiąga kompromisowe porozumienie w kwestii wkładu Wielkiej Brytanii do budżetu Wspólnoty.

Czerwiec

12-13

Posiedzenie Rady Europejskiej w Wenecji we Włoszech. Wydane zostają deklaracje dotyczące Bliskiego Wschodu, dialogu europejsko-arabskiego, Libanu i Afganistanu.

Lipiec

1

Luksemburg przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

Sierpień

25-15/9

Jedenasta sesja specjalna Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych poświęcona rozwojowi.

Wrzesień

16

Otwarcie 35 sesji zwyczajnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

18

Podpisanie ramowej umowy o współpracy pomiędzy Wspólnotą a Brazylią.

Październik

1

Wejście w życie umowy o współpracy EWG-Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

29-30

Tomas Roseingrave zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Listopad

4

Zimbabwe podpisuje drugą konwencję z Lome.

11

W Madrycie w Hiszpanii rozpoczyna się Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

12-13

W Luksemuburgu wznowiony zostaje dialog europejsko-arabski na szczeblu politycznym.

Grudzień

1-2

Posiedzenie Rady Europejskiej w Luksemburgu. Omawiane są kwestie przyznania Włochom pomocy na odbudowę po trzęsieniu ziemi, stosunki wschód-zachód, sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz pomoc dla Polski.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zobacz również
Back to top