Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1980

De geschiedenis van de Europese Unie - 1980


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januari

1

Italië neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

Februari

27

Saint-Vincent en de Grenadines toe tot de tweede Overeenkomst van Lomé en wordt de 59e ACS-staat (Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan).

Maart

7/8

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeenschap en de ASEAN (Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties) wordt ondertekend.

April

2

De Gemeenschap en Joegoslavië ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst.

27/28

In Luxemburg wordt een Europese Raad gehouden. Er wordt hoofdzakelijk gesproken over de problemen in verband met de convergentie en de Britse bijdrage aan de gemeenschapsbegroting.

Mei

9

Dertigste verjaardag van de Verklaring van Schuman.

30

De Raad bereikt overeenstemming over de Britse bijdrage in de financiering van de Gemeenschapsbegroting.

Juni

12/13

De Europese Raad vindt plaats in Venetië (Italië). Er worden vier verklaringen bekendgemaakt: één over het Midden-Oosten, één over de Europees-Arabische dialoog, één over Afghanistan en één over Libanon.

Juli

1

Luxemburg neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

Augustus

25-15 (sept.)

Elfde buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, gewijd aan de ontwikkelingsproblematiek.

September

16

Opening van de 35e gewone zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

18

De Gemeenschap en Brazilië ondertekenen een kaderovereenkomst voor samenwerking.

Oktober

1

De samenwerkingsovereenkomst EEG-ASEAN (Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties) treedt in werking.

29-30

De heer Roseingrave wordt verkozen tot voorzitter van het Economisch en Sociaal Comité.

November

4

Zimbabwe treedt toe tot de tweede Overeenkomst van Lomé en wordt de 60e ACS-staat (Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan).

11

In Madrid (Spanje) wordt de Conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa geopend.

12-13

In Luxemburg wordt de Europees-Arabische dialoog hervat op politiek niveau.

December

1-2

De Europese Raad vindt plaats in Luxemburg. Op de agenda staan de hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Italië, de Oost-Westbetrekkingen, het Midden-Oosten en de steun aan Polen.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zie ook
Back to top