Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1980

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1980


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Jannar

1

L-Italja tassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej.

Frar

27

San Vinċenz u l-Grenadini jiffirma t-tieni Konvenzjoni ta' Lomé.

Marzu

7-8

Iffirmar tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni bejn il-KEE u l-ASEAN (Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet fix-Xlokk tal-Asja).

April

2

Iffirmat ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-Komunità u l-Jugoslavja.

27-28

Kunsill Ewropew fil-Lussemburgu. Dan jiddiskuti l-problemi marbuta mal-konverġenza u l-kontribuzzjoni tal-Ingilterra għall-baġit tal-Komunità.

Mejju

9

It-tletin anniversarju tad-dikjarazzjoni ta' Schuman.

30

Il-Kunsill jilħaq ftehim ta' kompromess dwar il-kontribuzzjoni tar-Renju Unit għall-baġit tal-Komunità.

Ġunju

12-13

Kunsill Ewropew f'Venezja, l-Italja. Jinħarġu dikjarazzjonijiet dwar il-Lvant Nofsani, id-djalogu Ewro-Għarbi, il-Libanu u l-Afganistan.

Lulju

1

Il-Lussemburgu jassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej.

Awwissu

25-15/9

Il-ħdax-il Sessjoni Speċjali tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, iddedikata lill-iżvilupp.

Settembru

16

Ftuħ tal-35 sessjoni ordinarja tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

18

Jiġi ffirmat il-qafas ta ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-Komunità u l-Brażil.

Ottubru

1

Jidħol fis-seħħ il-Ftehim ta' Kooperazzjoni bejn il-KEE u l-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet fix-Xlokk tal-Asja (ASEAN).

29-30

Is-Sur Roseingrave jiġi elett President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali.

Novembru

4

Iż-Żimbabwe jiffirma t-tieni Konvenzjoni ta' Lomé.

11

Tiftaħ f'Madrid, fi Spanja, il-Konferenza dwar is-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa.

12-13

Id-Djalogu Ewro-Għarbi jitkompla fuq livell politiku fil-Lussemburgu.

Diċembru

1-2

Kunsill Ewropew fil-Lussemburgu. Dan jiddiskuti l-għajnuna li għandha tingħata lill-Italja għall-bini mill-ġdid wara t-terremot, ir-relazzjonijiet bejn il-Lvant u l-Punent, il-Lvant Nofsani u l-għajnuna li għandha tingħata lill-Polonja.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Ara wkoll: 
Back to top