Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1980

Euroopan unionin historia - 1980


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Tammikuu

1.

Italiasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

Helmikuu

27.

Saint Vincent ja Grenadiinit liittyy toiseen Lomén sopimukseen, ja siitä tulee sopimuksen 59. Afrikan, Tyynenmeren ja Karibian valtio (AKT-maa).

Maaliskuu

7.-8.

ETY:n ja Aseanin (Kaakkois-Aasian valtioiden liiton) yhteistyösopimus allekirjoitetaan. 

Huhtikuu

2.

Yhteisön ja Jugoslavian välinen yhteistyösopimus allekirjoitetaan.

27.-28.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Luxemburgissa. Käsiteltävinä ovat kansantalouksien lähentymisen ongelmat ja Yhdistyneen kuningaskunnan maksuosuus yhteisön talousarvioon.

Toukokuu

9.

Schumanin julistuksen 30. vuosipäivä.

30.

Neuvosto saa aikaan kompromissisopimuksen Yhdistyneen kuningaskunnan maksuosuudesta yhteisön talousarvioon. 

Kesäkuu

12.-13.

Venetsiassa kokoontuva Eurooppa-neuvosto antaa neljä julistusta, joiden aiheina ovat Lähi-itä, Euroopan ja Arabimaiden vuoropuhelu, Libanon ja Afganistan.

Heinäkuu

1.

Luxemburgista tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

Elokuu

25.8.-15.9.

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen yhdestoista erityisistunto on omistettu kehitystyölle. 

Syyskuu

16.

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 35. istunto avataan. 

18.

Yhteisön ja Brasilian välistä yhteistyötä koskeva puitesopimus allekirjoitetaan.

Lokakuu

1.

ETY:n ja Aseanin (Kaakkois-Aasian valtioiden liiton) yhteistyösopimus tulee voimaan. 

29.-30.

Talous- ja sosiaalikomitean uudeksi puheenjohtajaksi valitaan Roseingrave.

Marraskuu

4.

Zimbabwe liittyy toiseen Lomén sopimukseen, ja siitä tulee sopimuksen 60. Afrikan, Tyynenmeren ja Karibian valtio (AKT-maa).

11.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi alkaa Madridissa.

12.-13.

Euroopan ja arabimaiden välinen vuoropuhelu alkaa uudelleen poliittisella tasolla Luxemburgissa.

Joulukuu

1.-2.

Luxemburgissa kokoontuva Eurooppa-neuvosto päättää Italialle maanjäristyksen jälkeiseen jälleenrakennukseen myönnettävästä avusta, itä-länsi-suhteista, Keski-idän kysymyksestä ja Puolalle myönnettävästä avusta.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Ks. myös: 
Back to top