Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1980

Euroopa Liidu ajalugu - 1980


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Itaalia.

Veebruar

27

Saint Vincent ja Grenadiinid kirjutavad alla teisele Lomé konventsioonile.

Märts

7–8

EMÜ ja ASEAN (Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon) kirjutavad alla koostöölepingule.

Aprill

2

Ühendus ja Jugoslaavia kirjutavad alla koostöölepingule.

27–28

Euroopa Ülemkogu kohtumine Luxembourgis. Arutatakse majandusliku lähenemisega seotud probleeme ja Ühendkuningriigi panust ühenduse eelarvesse.

Mai

9

Schumani deklaratsiooni 30. aastapäev.

30

Nõukogu jõuab kompromisskokkuleppele Ühendriigi panuse osas ühenduse eelarvesse.

Juuni

12–13

Euroopa Ülemkogu kohtumine Veneetsias. Võetakse vastu deklaratsioonid Lähis-Ida, Euroopa–Araabia dialoogi, Liibanoni ja Afganistani kohta.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Luksemburg.

August

25/8–15/9

ÜRO Peaassamblee 11. eriistungjärk, mis on pühendatud arenguteemadele.

September

16

Algab ÜRO Peaassamblee 35. korraline istungjärk.

18

Ühendus ja Brasiilia kirjutavad alla koostöö raamlepingule.

Oktoober

1

Jõustub EMÜ–ASEANi (Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon) koostööleping.

29–30

Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendiks valitakse Tomas Roseingrave.

November

4

Zimbabwe kirjutab alla teisele Lomé konventsioonile.

11

Madridis algab Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverents.

12–13

Luxembourgis jätkub Euroopa–Araabia dialoog poliitilisel tasandil.

Detsember

1–2

Euroopa Ülemkogu kohtumine Luxembourgis. Arutatakse maavärinas kannatanud Itaaliale abi andmist, Ida–Lääne suhteid, Lähis-Ida olukorda ning Poola abistamist.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Vaata ka …: