Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1980

Den Europæiske Unions historie - 1980


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Januar

1

Italien overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

Februar

27

St. Vincent og Grenadinerne tiltrådte den anden Lomé-konvention og blev dermed det 59. medlem af konventionen bestående af lande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS).

Marts

7-8

Undertegnelse af en samarbejdsaftale mellem EØF og ASEAN (sammenslutning af sydøstasiatiske lande).

April

2

Undertegnelse af en samarbejdsaftale mellem Fællesskabet og Jugoslavien.

27-28

Det Europæiske Råd afholdt møde i Luxembourg. Blandt emnerne var konvergensproblemer og Det Forenede Kongeriges bidrag til Fællesskabets budget.

Maj

9

30-års dagen for Schuman-erklæringen.

30

Rådet indgik et kompromis om Det Forenede Kongeriges bidrag til Fællesskabets budget.

Juni

12-13

Det Europæiske Råd afholdt møde i Venedig i Italien. Der blev afgivet fire erklæringer om Mellemøsten, den europæisk-arabiske dialog, Libanon og Afghanistan.

Juli

1

Luxembourg overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

August

25-15/9

FN's generalforsamling afholdt sin 11. ekstraordinære samling. Emnet var udvikling.

September

16

FN's generalforsamling indledte den 35. ordinære samling.

18

Rammeaftalen om samarbejde mellem Fællesskabet og Brasilien blev undertegnet.

Oktober

1

Samarbejdsaftalen mellem EØF og ASEAN (sammenslutningen af sydøstasiatiske lande) trådte i kraft.

29-30

Tomas Roseingrave blev valgt til formand for Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

November

4

Zimbabwe tiltrådte den anden Lomé-konvention og blev dermed det 60. medlem af konventionen bestående af lande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet (AVS).

11

Der blev i Madrid indledt en konference om sikkerhed og samarbejde i Europa.

12-13

Der blev i Luxembourg afholdt et møde, hvor den europæisk-arabiske dialog blev genoptaget på politisk plan.

December

1-2

Det Europæiske Råd afholdt møde i Luxembourg, hvor der især blev taget stilling til hjælpen til de jordskælvsramte i Italien, øst-vest-forbindelserne, Mellemøsten og støtten til Polen.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Se også
Back to top