Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1980

Dějiny Evropské unie - 1980


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Itálie.

Únor

27

Svatý Vincenc a Grenadiny podepisují druhou úmluvu z Lomé.

Březen

7–8

Podpis smlouvy o spoluprácí EHS–ASEAN (Sdružení států jihovýchodní Asie).

Duben

2

Podepsání dohody o spolupráci mezi Společenstvím a Jugoslávií.

27–28

Zasedání Evropské rady v Lucemburku. Rada projednává otázky konvergence a britský příspěvek do rozpočtu Společenství.

Květen

9

Třicáté výročí Schumanovy deklarace.

30

Rada dosahuje kompromisní dohody ohledně příspěvku Spojeného království do rozpočtu Společenství.

Červen

12–13

Zasedání Evropské rady v italských Benátkách. Jsou vydána prohlášení týkající se Středního Východu, evropsko-arabskému dialogu, Libanonu a Afghánistánu.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Lucembursko.

Srpen

25–15

Jedenácté zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN věnované rozvoji.

Září

16

Zahájení 35. řádného zasedání Valného shromáždění OSN.

18

Podpis rámcové dohody o spolupráci mezi Společenstvím a Brazílií.

Říjen

1

V platnost vstupuje dohoda o spolupráci mezi EHS a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN).

29–30

Předsedou Hospodářského a sociálního výboru je zvolen Tomas Roseingrave.

Listopad

4

Zimbabwe podepisuje druhou úmluvu z Lomé.

11

V Madridu zahajuje jednání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

12–13

V Lucemburku je na politické úrovni obnoven evropsko-arabský dialog.

Prosinec

1–2

Zasedání Evropské rady v Lucemburku. Rada jedná o pomoci Itálii při obnově po zemětřesení, o vztazích mezi Východem a Západem, o situaci na Středním východě a o poskytnutí pomoci Polsku.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Viz také
Back to top