Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1980 r.

Историята на Европейския съюз - 1980 r.


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Януари

1

Италия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

Февруари

27

Сейнт Винсент и Гренадини подписва втората Конвенция от Ломе.

Март

7-8

Подписано е Споразумението за сътрудничество между ЕИО и държавите от АСЕАН (Асоциация на държавите от Югоизточна Азия).

Април

2

Подписано е споразумение за сътрудничество между Общността и Югославия.

27-28

В Люксембург се провежда заседание на Европейския съвет. На него се обсъждат проблемите, свързани със сближаването и приноса на Обединеното кралство към бюджета на Общността.

Май

9

Отбелязва се тридесетата годишнина от подписване на Декларацията на Шуман.

30

Съветът постига компромисно споразумение за приноса на Обединеното кралство към бюджета на Общността.

Юни

12-13

Във Венеция, Италия, се провежда заседание на Европейския съвет. Направени са декларации за Близкия Изток, Евро-арабския диалог, Ливан и Афганистан.

Юли

1

Люксембург поема председателството на Съвета на Европейските общности.

Август

25-15/9

Провежда се единадесетата специална сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации, посветена на развитието.

Септември

16

Откриване на 35-та редовна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации.

18

Подписано е рамково споразумение за сътрудничество между Общността и Бразилия.

Октомври

1

Влиза в сила Споразумението за сътрудничество между ЕИО и държавите от АСЕАН (Асоциация на държавите от Югоизточна Азия).

29-30

Томас Розингрейв е избран за председател на Икономическия и социален комитет.

Ноември

4

Зимбабве подписва втората Конвенция от Ломе.

11

В Мадрид, Испания, се открива Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа.

12-13

Евро-арабският диалог се подновява на политическо равнище в Люксембург.

Декември

1-2

В Люксембург се провежда заседание на Европейския съвет. На него се обсъждат предоставянето на помощ на Италия за възстановяване след земетресението, отношенията Изток-Запад, Близкия Изток и предоставянето на помощ на Полша.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Вижте също: