Europeiska Unionen

Unionen växer – fler länder ansluter sig

Unionen växer – fler länder ansluter sig


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Unionen växer – den första utvidgningen

Danmark, Irland och Storbritannien går med i EU den 1 januari 1973. Antalet medlemsländer ökar därmed till nio. Det korta men våldsamma arabisk-israeliska oktoberkriget 1973 leder till en energikris och ekonomiska problem i Europa. De sista högerdiktaturerna i Europa försvinner när Salazarregimen i Portugal störtas 1974 och Spaniens general Franco dör 1975. Inom ramen för sin regionalpolitik börjar EU satsa stora pengar på att skapa jobb och förbättra infrastrukturen i fattiga områden. Europaparlamentet ökar sitt inflytande över EU:s verksamhet, och 1979 kan EU-medborgarna för första gången välja sina ledamöter i direkta val.

24 april 1972

De första planerna på att skapa en gemensam valuta utarbetas på 1970-talet. För att skapa monetär stabilitet beslutar medlemsstaterna att man endast ska tillåta begränsade fluktuationer mellan medlemsstaternas valutor. Den gemensamma växelkursmekanismen (ERM) infördes 1972 och innebar ett första steg på vägen mot euron, som skulle komma att införas 30 år senare.

På 1970-talet intensifieras kampen mot miljöförstöring. EU antar lagar om miljöskydd och begreppet " förorenaren betalar " föds. Påtryckningsgrupper som Greenpeace grundas.

1 januari 1973

Danmark, Irland och Storbritannien går med i EU och antalet medlemsstater ökar från sex till nio.

Member States  Medlemsländer: Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland.

New Member States Nya medlemsländer: Danmark, Irland och Storbritannien.

Karta över EU:s medlemsländer 1951 © Stefan Chabluk

Lista över alla EU-länder och när de gick med

Efter det arabisk-israeliska oktoberkriget 1973 höjde de oljeproducerande länderna i Mellanöstern sina oljepriser kraftigt och inledde en oljeblockad mot vissa EU-länder. Detta skapade stora ekonomiska svårigheter i hela EU.

10 december 1974

EU:s ledare skapar Europeiska regionala utvecklingsfonden som ett medel för att uttrycka solidaritet. Fondens uppgift är att se till att medel från rika regioner kommer fattiga regioner till del, att förbättra vägnäten och kommunikationerna, att stimulera till investeringar och att skapa arbetstillfällen. Med tiden kommer den här typen av verksamhet att stå för en tredjedel av EU:s utgifter.

7–10 juni 1979

För första gången väljer EU-medborgarna sina ledamöter till Europaparlamentet i ett direktval. Innan dess var det de nationella parlamenten som utsåg ledamöterna. Ledamöterna är inte indelade efter nation utan efter politisk grupptillhörighet (socialister, konservativa, liberaler, de gröna, osv.). Parlamentets inflytande över EU:s verksamhet ökar för närvarande ständigt.

I och med att Salazarregimen i Portugal störtas 1974 och Spaniens general Franco dör 1975 finns det inte längre några högerdiktaturer i Europa. Båda länderna förbinder sig att införa demokratiska styrelseformer – ett viktigt steg för länder som vill ansöka om medlemskap i EU.

Italiens f.d. premiärminister Aldo Moro mördas 1978. Det var ett av de många terrordåd, utförda av extremister som präglade 1970-talet. Terroristernas offer var ledande advokater, affärsmän och politiker och dessutom elva OS-deltagare från Israel under OS i München 1972.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Se också
Back to top