Evropska unija

Skupnost se širi – pridruži se več držav

Skupnost se širi – pridruži se več držav


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Skupnost se širi – prva širitev

S pridružitvijo Danske, Irske in Združenega kraljestva Evropski skupnosti 1. januarja 1973 se je število članic povečalo na devet. Kratka, a kruta arabsko-izraelska vojna oktobra 1973 je povzročila energetsko krizo in gospodarske težave v Evropi. S strmoglavljenjem Salazarjevega režima na Portugalskem leta 1974 in smrtjo španskega generala Franca leta 1975 sta se končali še zadnji desničarski diktaturi v Evropi. Evropska regionalna politika je omogočila velike naložbe v revnejša območja, nova delovna mesta in gradnjo infrastrukture. Evropski parlament je dobil večji vpliv na zadeve EU in leta 1979 so lahko vsi državljani prvič neposredno izvolili svoje poslance.

24. april 1972

Prvi načrt EU za skupno valuto nastane leta 1970. Da bi ohranile monetarno stabilnost, članice EU sklenejo, da se sme medsebojno razmerje vrednosti njihovih valut gibati v ozkih mejah. Ta mehanizem deviznih tečajev (MDT), vzpostavljen leta 1972, je prvi korak k uvedbi evra 30 let pozneje.

V 70. letih se okrepi boj proti onesnaževanju okolja. EU sprejme zakone za zaščito okolja in prvič uvede načelo „ onesnaževalec plača". Ustanovijo se interesne skupine, kot je Greenpeace.

1. januar 1973

Šesterica postane deveterica, ko se EU uradno pridružijo Danska, Irska in Združeno kraljestvo.

Države članice  Države članice: Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska.

Nove države članice Nove države članice: Danska, Irska, Združeno kraljestvo.

Zemljevid - države članice EU, 1973 © Stefan Chabluk

Države članice EU in leto njihove pridružitve

Po arabsko-izraelski vojni oktobra 1973 države proizvajalke nafte s Srednjega vzhoda močno povišajo cene in omejijo prodajo nekaterim evropskim državam. To povzroči gospodarske probleme v celotni EU. Naftna kriza 1973/74 – kolone vozil čakajo na gorivo, ki ga primanjkuje.

10. december 1974

Da bi izrazili svojo solidarnost, voditelji EU ustanovijo Evropski sklad za regionalni razvoj. Njegov namen je prenos denarja iz bogatih regij v revne, izboljšanje cestnih in komunikacijskih povezav, pritegnitev naložb in ustvarjanje delovnih mest. Ta vrsta dejavnosti pozneje znaša eno tretjino celotne porabe EU.

7.–10. junij 1979

Državljani EU prvič neposredno volijo poslance v Evropski parlament. Pred tem datumom so jih imenovali nacionalni parlamenti. Sedeži poslancev so razvrščeni po vseevropskih političnih skupinah (socialisti, konzervativci, liberalci, zeleni itd.) in ne po nacionalnih skupinah. Vpliv Parlamenta neprestano raste.

S padcem Salazarjevega režima na Portugalskem leta 1974 in smrtjo generala Franca v Španiji leta 1975 se končata še zadnji desničarski diktaturi v Evropi. V obeh državi izvolijo demokratično vlado – pomemben korak k izpolnitvi pogojev za bodoče članstvo v EU.

Umor bivšega italijanskega premiera Alda Mora leta 1978 je eno od številnih terorističnih dejanj ekstremističnih skupin v 70-ih letih. Med žrtvami so vodilni odvetniki, poslovneži in politiki, pa tudi 11 izraelskih atletov na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Glej tudi
Back to top