Unia Europejska

Coraz większa Wspólnota – pierwsze rozszerzenie

Coraz większa Wspólnota – pierwsze rozszerzenie


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Coraz większa Wspólnota – pierwsze rozszerzenie

Dania, Irlandia i Wielka Brytania przystępują do Unii Europejskiej 1 stycznia 1973 r., powiększając tym samym liczbę jej członków do dziewięciu. W następstwie krótkiej, lecz brutalnej wojny arabsko-izraelskiej w październiku 1973 r. rozpoczyna się kryzys energetyczny i problemy gospodarcze w Europie. Wraz z obaleniem portugalskiego reżimu Salazara w 1974 r. i - rok później - śmiercią generała Franco w Hiszpanii kresu dobiegają ostatnie prawicowe dyktatury w Europie. Dzięki polityce regionalnej UE ogromne sumy zaczynają napływać do biedniejszych regionów, wspierając tworzenie miejsc pracy i infrastruktury. Parlament Europejski umacnia swój wpływ na sprawy unijne, a w 1979 r. obywatele po raz pierwszy wybierają jego członków w bezpośrednich wyborach.

24 kwietnia 1972 r.

Pierwszy plan UE wprowadzenia wspólnej waluty powstał w 1970 r. W celu utrzymania stabilności swoich walut państwa członkowskie UE decydują się na usztywnienie kursów wymiany, tzn. ograniczenie wahań kursowych.

W latach 70. nasila się walka z zanieczyszczeniem środowiska. UE przyjmuje przepisy dotyczące ochrony środowiska, po raz pierwszy wprowadzając pojęcie „ zanieczyszczający płaci". Tworzą się grupy nacisku, takie jak Greenpeace.

1 stycznia 1973 r.

Szóstka staje się Dziewiątką po formalnym przystąpieniu do UE Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa.

Państwa członkowskie Państwa członkowskie: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.

Nowe państwa członkowskie Nowe państwa członkowskie: Dania, Irlandia, Wielka Brytania.

Państwa członkowskie UE 1973 © Stefan Chabluk

Lista wszystkich państw członkowskich UE i daty ich przystąpienia

Wskutek wojny arabsko-izraelskiej w październiku 1973 r. kraje Bliskiego Wschodu produkujące ropę narzucają duży wzrost cen i ograniczają sprzedaż do określonych krajów europejskich. Powoduje to trudności gospodarcze w całej UE.

10 grudnia 1974 r.

Przywódcy UE na znak solidarności tworzą Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ma on służyć przeniesieniu pieniędzy z bogatych do biednych regionów w celu poprawy dróg i komunikacji, przyciągnięcia inwestycji i stworzenia nowych miejsc pracy. Ten rodzaj działalności w przyszłości obejmie jedną trzecią wszystkich wydatków UE.

7–10 czerwca 1979 r.

Obywatele UE po raz pierwszy w bezpośrednich wyborach wybierają członków Parlamentu Europejskiego. Wcześniej byli oni delegowani przez parlamenty krajowe. Posłowie zasiadają w izbie Parlamentu według przynależności do frakcji politycznych (socjaliści, konserwatyści, liberałowie, zieloni itd.), a nie przynależności narodowej. Rola Parlamentu stale rośnie.

Obalenie reżimu Salazara w Portugalii w 1974 r. oraz śmierć rządzącego w Hiszpanii generała Franco w 1975 r. kończą ostatnie prawicowe dyktatury w Europie. Oba kraje opowiadają się za demokratycznymi rządami, co jest ważnym krokiem na drodze do przyszłego członkostwa w UE.

Morderstwo byłego premiera Włoch, Aldo Moro, w 1978 r. stanowi jeden z wielu aktów terroryzmu dokonanych przez grupy ekstremistów w latach 70. Pośród ich ofiar są czołowi prawnicy, biznesmeni i politycy, a także 11 izraelskich sportowców, którzy giną podczas olimpiady w Monachium (w 1972 r.).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zobacz również
Back to top