Europese Unie

Een groeiende gemeenschap – de eerste uitbreiding

Een groeiende gemeenschap – de eerste uitbreiding


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Een groeiende gemeenschap – de eerste uitbreiding

Op 1 januari 1973 treden Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk toe, waardoor het aantal lidstaten op negen komt. De korte, maar brutale Arabisch-Israëlische oorlog van oktober 1973 leidt tot een energiecrisis en economische problemen in Europa. De laatste rechtse dictaturen in West-Europa komen ten val: het Salazar-regime in Portugal wordt in 1974 omvergeworpen en in Spanje sterft generaal Franco in 1975. In het kader van het Europees regionaal beleid worden grote sommen overgedragen om werkgelegenheid en infrastructuur te creëren in armere streken. Het Europees Parlement krijgt meer invloed en in 1979 kunnen alle burgers voor het eerst de parlementsleden rechtsreeks kiezen.

24 april 1972

Het eerste plan van de EU voor een gemeenschappelijke munt dateert van 1970. Om de monetaire stabiliteit te handhaven, beslissen de EU-lidstaten dat de koersen van hun munten slechts in beperkte mate ten opzichte van elkaar kunnen schommelen. Dit wisselkoersmechanisme, dat in 1972 wordt ingevoerd, is een eerste stap naar de invoering van de euro, 30 jaar later.

In de jaren zeventig wordt vervuiling steeds krachtiger aangepakt. De EU voert wetgeving in voor de bescherming van het milieu, waarin voor het eerst het beginsel " de vervuiler betaalt " is opgenomen. Pressiegroepen zoals Greenpeace worden opgericht.

1 januari 1973

Na de aansluiting van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk telt de EU negen lidstaten.

Lidstaten  Lidstaten: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland.

Nieuwe lidstaten Nieuwe lidstaten: Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk.

Kaart - Lidstaten van de EU, 1973 © Stefan Chabluk

Lijst van alle EU-landen en wanneer zij toetraden

Na de Arabisch-Israëlische oorlog van oktober 1973 leggen olieproducerende naties in het Midden-Oosten grote prijsstijgingen op en beperken de verkoop aan sommige Europese landen. Daardoor ontstaan in de hele EU economische problemen.

10 december 1974

Om hun solidariteit te uiten, richten de leiders van de EU het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling op. De doelstelling van het fonds is geld over te maken van rijke regio’s naar arme regio’s om wegen en communicatie te verbeteren, investeringen aan te trekken en werkgelegenheid te scheppen. Dit soort activiteiten zal later een derde van alle EU-uitgaven vertegenwoordigen.

7-10 juni 1979

De burgers van de EU kiezen voor het eerst rechtstreeks de leden van het Europees Parlement. Voordien werden zij door de nationale parlementen afgevaardigd. De leden van het Parlement zetelen in pan-Europese politieke fracties  (socialisten, conservatieven, liberalen, groenen, enz.) en niet in nationale delegaties. De invloed van het Parlement neemt steeds meer toe.

De val van het Salazarregime in Portugal in 1974 en het overlijden van generaal Franco in Spanje in 1975 maken een einde aan de laatste rechtse dictaturen in Europa. Beide landen verbinden zich ertoe om een democratische regeringsvorm in te voeren — een belangrijke stap om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van de EU.

De moord op de voormalige Italiaanse minister-president Aldo Moro in 1978 is een van de vele terroristische aanslagen van extremistische groepen in de jaren zeventig. Tot de slachtoffers behoren vooraanstaande advocaten, zakenlieden, politici en 11 Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München (1972).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Back to top