Europos Sąjunga

Auganti Bendrija – pirmasis plėtros etapas

Auganti Bendrija – pirmasis plėtros etapas


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Auganti Bendrija – pirmoji plėtra

1973 m. sausio 1 d. į Europos Sąjungą įstojus Airijai, Danijai ir Jungtinei Karalystei, ES sudarė devynios valstybės narės. Dėl trumpo, bet žiauraus arabų šalių ir Izraelio karo 1973 m. spalio mėn. Europą ištiko energetikos krizė ir atsirado ekonomikos problemų. 1974 m. žlugus Salazaro režimui Portugalijoje ir 1975 m. mirus Ispanijos generolui Frankui Europoje nebeliko dešiniojo sparno diktatūros. Bendrija pradėjo įgyvendinti regionų politiką, pagal kurią daug lėšų skyrė darbo vietų ir infrastruktūros kūrimui skurdesnėse vietovėse. Padidėjo Europos Parlamento įtaka sprendžiant ES reikalus. 1979 m. ES piliečiai pirmą kartą tiesiogiai rinko Europos Parlamento narius.

1972 m. balandžio 24 d.

Pirmasis ES bendros valiutos planas buvo sukurtas 1970 m. ES narės, siekdamos išlaikyti monetarinį stabilumą, nusprendžia nustatyti leistiną valiutų svyravimo ribą. Šis 1972 m. sukurtas valiutų kurso mechanizmas (VKM) – pirmasis žingsnis euro įvedimo po 30 metų link.  

Aštuntajame dešimtmetyje sustiprėja kova su aplinkos tarša. ES, priimdama aplinkos apsaugos įstatymus, pirmą kartą panaudoja principą „teršėjas moka". Įkuriamos pasipriešinimo grupės, kaip antai Greenpeace.

1973 m. sausio 1 d.

Šešetas tampa devynetu, kai į ES oficialiai įstoja Airija, Danija ir Jungtinė Karalystė.

Valstybės narės  Valstybės narės: Belgija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija, Vokietija.

Naujosios valstybės narės Naujosios valstybės narės: Airija, Danija, Jungtinė Karalystė.

Žemėlapis. ES valstybės narės, 1973 m © Stefan Chabluk

Visų ES valstybių narių sąrašas ir jų įstojimo datos

Dėl karo tarp arabų ir Izraelio 1973 m. spalio mėn. naftą išgaunančios Artimųjų Rytų šalys smarkiai padidina kainas ir apriboja naftos pardavimą kai kurioms Europos valstybėms. Tokia padėtis sukelia ES ekonominių sunkumų.

1974 m. gruodžio 10 d.

Demonstruodami savo solidarumą ES vadovai įkuria Europos regioninės plėtros fondą. Jo tikslas yra skatinti skurdžių regionų vystymąsi gerinant kelius ir komunikacijas, pritraukiant investuotojų ir sukuriant naujų darbo vietų. Tokiam tikslui vėliau skiriama trečdalis visų ES lėšų.

1979 m. birželio 7–10 d.

ES piliečiai pirmą kartą tiesiogiai renka Europos Parlamento narius. narius. Anksčiau juos skirdavo nacionaliniai parlamentai. Posėdžių salėje parlamento nariai susėdę pagal politines Europos partijas (socialistai, konservatoriai, liberalai, žalieji ir t. t.), o ne pagal nacionalines delegacijas. Parlamento įtaka nuolat didėja.

1974 m. žlugus Salazaro režimui Portugalijoje ir 1975 m. mirus Ispanijos generolui Franko, Europoje nebelieka dešiniojo sparno diktatūros. Abi šalys įsipareigoja kurti demokratinę valdžią, o tai svarbus žingsnis būsimos narystės ES link.

Buvusio Italijos Ministro Pirmininko Aldo Moro nužudymas 1978 m. – vienas iš aštuntajame dešimtmetyje ekstremistų grupuočių įvykdytų nusikaltimų. Tarp aukų yra žinomų teisininkų, verslininkų ir politikų, taip pat 11 Izraelio atletų Miuncheno olimpinėse žaidynėse (1972 m.).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Papildoma informacija
Back to top