Európai Unió

Bővülő közösség – a csatlakozók első köre

Bővülő közösség – a csatlakozók első köre


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Bővülő közösség – a csatlakozók első köre

1973. január 1-jén Dánia, Írország és Nagy-Britannia csatlakozik az Európai Unióhoz, és ezzel kilencre nő a tagállamok száma. Az 1973. októberi rövid, ám véres arab-izraeli háború eredményeként energiaválság és gazdasági nehézségek köszöntenek be Európában. Véget érnek az utolsó jobboldali diktatúrák Európában: 1974-ben Portugáliában megbukik a Salazar-rezsim, a következő évben Spanyolországban meghal Franco tábornok. Az EU regionális politikája keretében megkezdik a munkahelyteremtést és az infrastruktúrafejlesztést célzó átutalások folyósítását Európa elmaradottabb területei számára. Növekszik az Európai Parlament uniós ügyekben gyakorolt befolyása, és 1979-ben Európa polgárai első ízben választhatják meg közvetlenül európai parlamenti képviselőiket.

1972. április 24.

Az EU már 1970-ben tervezte a közös valuta bevezetését. Az EU-tagok a monetáris stabilitás megőrzése érdekében úgy döntenek, hogy egymás valutái viszonylatában az árfolyam-ingadozást szűk korlátok közé szorítják. Ez az 1972-ben megállapított árfolyam-mechanizmus jelenti az első lépést az euro bevezetése felé, ami harminc évvel később valósul meg.  

Az 1970-es években a környezetszennyezés elleni küzdelem is megélénkül. Az EU „a szennyező fizet" elvét első alkalommal bevezetve jogszabályokat fogad el a környezet védelmére. Megalakul a Greenpeace és más hasonló lobbicsoportok.

1973. január 1.

A hatok Dánia, Írország és az Egyesült Királyság hivatalos belépésével kilencekké bővülnek.

Tagállamok  Tagállamok: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország.

Új tagállamok Új tagállamok: Dánia, Egyesült Királyság, Írország.

Térkép – Az Európai Unió tagállamai, 1973 © Stefan Chabluk

Az EU tagállamai és csatlakozásuk időpontja

Az 1973. októberi arab–izraeli háborút követően a közel-keleti olajtermelő országok jelentősen megemelik az árakat, valamint korlátozzák az egyes európai országokba irányuló értékesítést. Ez a lépés az EU egész területén gazdasági problémákat okoz.

1974. december 10.

Az EU vezetői a szolidaritás kifejezésére létrehozzák az Európai Regionális Fejlesztési Alapot. Az alap célja az utak és távközlési hálózatok javítására, beruházások ösztönzésére és munkahelyteremtésre fordítandó források átcsoportosítása a gazdagabb térségekből a szegényebb térségekbe. Később az ilyenfajta tevékenységből származik az EU teljes kiadásainak egyharmada.

1979. június 7–10.

Az EU-állampolgárok első alkalommal választják közvetlenül az európai parlamenti képviselőket, ezt megelőzően ugyanis a képviselőket a nemzeti parlamentek delegálták. A Parlamentben a képviselők nem nemzeti küldöttségekbe tömörülnek, hanem páneurópai politikai csoportok (szocialista, konzervatív, liberális, zöldek stb.) szerint foglalnak helyet. A Parlament befolyása folyamatosan növekszik.

Portugáliában a Salazar-rezsim 1974-es megbuktatása, Spanyolországban pedig Franco tábornok 1975-ös halála véget vet a két utolsó jobboldali diktatúrának Európában. Mindkét ország hitet tesz a demokratikus kormányzás mellett, ami fontos mérföldkő a későbbi EU-tagságra való jogosultság szempontjából.

Az 1970-es évek szélsőséges csoportjai által elkövetett számos terroristacselekmény egyike a korábbi olasz miniszterelnök, Aldo Moro meggyilkolása 1978-ban. Az áldozatok között vannak vezető ügyvédek, üzletemberek, politikusok, valamint az 1972-es müncheni olimpiai játékokon lemészárolt tizenegy izraeli sportoló.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Kapcsolódó weboldalak: 
Back to top