an tAontas Eorpach

1970-1979 Comhphobal i mbun fáis

1970-1979 Comhphobal i mbun fáis


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Comhphobal atá ag dul i méid – an chéad Mhéadú

Téann an Danmhairg, Éire agus an Ríocht Aontaithe isteach sa Chomhphobal an 1 Eanáir 1973, rud a ardaíonn líon na mballstát go naoi gcinn. Leanann géarchéim fuinnimh agus fadhbanna eacnamaíocha san Eoraip an chogadh gearr, ach brúidiúil, idir na hArabaigh agus Iosrael i nDeireadh Fómhair 1973. Tháinig na deachtóireachtaí deireanacha de chuid na heite deise san Eoraip chun críche le coscairt réimeas Salazar sa Phortaingéil sa bhliain 1974 agus bás Ghinearál Franco na Spáinne sa bhliain 1975. Tosaítear ar shuimeanna móra airgid a aistriú chun poist a chruthú agus bonneagar a thógáil sna réigiúin is boichte, faoi bheartas réigiúnach an AE. Méadaíonn Parlaimint na hEorpa a thionchar ar ghnóthaí an AE agus sa bhliain 1979 féadfaidh gach saoránach a fheisirí a thoghadh go díreach, den chéad uair riamh.

24 Aibreán 1972

Déanann an AE a chéad phlean le haghaidh airgeadra aonair sa bhliain 1970. Ar mhaithe le cobhsaíocht airgeadaíochta cinneann ballstáit an AE réimsí cúnga a shocrú ina bhféadfadh a n-airgeadraí luainiú. Cruthaíodh an mheicníocht ráta malairte (MRM) seo sa bhliain 1972 agus ba í an chéad chéim i dtreo an euro, a tugadh isteach 30 bliain ina dhiaidh sin.

Téann an comhrac i gcoinne truaillithe i ndéine sna 1970í. Glacann an AE dlíthe chun an comhshaol a chosaint, a thugann isteach an coincheap ‘íoc mar a thruaillítear’ den chéad uair. Bunaítear brúghrúpaí cosúil le Greenpeace.

1 Eanáir 1973

Déantar naoi gceann den sé cheann nuair a théann an Danmhairg, Éire agus an Ríocht Aontaithe isteach san AE go foirmiúil.

Member States Ballstáit: An Ghearmáin, an Fhrainc, an Iodáil, an Ísiltír, an Bheilg agus Lucsamburg.

New Member States Ballstáit nua: An Danmhairg, Éire agus an Ríocht Aontaithe.

Map – member states of the EU 1973 © Stefan Chabluk

Liosta na mballstát uile san AE agus an dáta a tháinig siad isteach

Tar éis an chogaidh Arabaigh-Iosraelaigh i mí Dheireadh Fómhair 1973, méadaíonn tíortha táirgeachta ola an Mheánoirthir a gcuid praghsanna go mór agus cuireann siad srian le díolacháin ola do thíortha Eorpacha áirithe. Chruthaíonn sé seo fadhbanna eacnamaíochta ar fud an AE.

10 Nollaig 1974

Chunn a ndlúthpháirtíocht a léiriú cuireann ceannairí an AE Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa ar bun . Is é is cuspóir don gciste seo ná airgead a aistriú ó réigiúin shaibhre chuig réigiúin bhochta chun bóithre agus cumarsáid a fheabhsú, chun infheistíocht a mhealladh agus chun poist a chruthú. Caithfear níos mó ná an tríú cuid de chaiteachas an AE ar fad ar an sórt gníomhaíochta seo níos déanaí.

7-10 Meitheamh 1979

Toghann saoránaigh an AE baill de Pharlaimint na hEorpa go díreach den chéad uair. Roimhe seo tarmligeadh iad ag na parlaimintí náisiúnta. Suíonn na baill i ngrúpaí polaitiúla uile-Eorpacha (Sóisialach, Coimeádach, Liobrálach, Lucht Glas, srl.) seachas i dtoscaireachtaí náisiúnta. Bíonn tionchar na Parlaiminte ag dul i i méad i gcónaí.

Nuair a threascraítear riailréim Salazar na Portaingéile sa bhliain 1974 agus nuair a fhaigheann Ginearál Franco na Spáinne bás sa bhliain 1975 tagann deireadh le deachtóireachtaí deireanacha na heite deise atá fágtha san Eoraip. Tugann an dá thír gealltanas go gcloífidís le rialtas daonlathach – céim thábhachtach í seo chun go bhféadfaidís cáiliú le haghaidh ballraíochta san AE amach anseo.

Tá dúnmharú iar-phríomhaire na hIodáile, Aldo Moro sa bhliain 1978 ar cheann de mhórán gníomhartha sceimhlitheoireachta a dhéanann grúpaí antoiscigh sna 1970í. Bhí dlíodóirí, fir ghnó agus polaiteoirí a bhí chun tosaigh sa phobal i measc na n-íospartach, chomh maith le 11 de lúthchleasaithe Iosraelacha a maraíodh le linn na gCluichí Oilimpeacha i Munich (1972).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Féach freisin
Back to top