Euroopa Liit

Liit laieneb – ühinevad uued riigid

Liit laieneb – ühinevad uued riigid


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Liit kasvab – esimene laienemine

Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemine Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 1973 tõstis liikmesriikide arvu üheksale. Lühike, kuid jõhker Araabia-Iisraeli sõda oktoobris 1973 tõi Euroopale kaasa energiakriisi ja majandusprobleemid. Viimased Euroopa parempoolsed diktaatorlikud režiimid leidsid oma lõpu, kui Portugalis kukutati 1974. aastal Salazari režiim ja Hispaanias suri 1975 kindral Franco. ELi regionaalpoliitika raames asuti eraldama suuri summasid, et luua vaestes piirkondades töökohti ja arendada infrastruktuuri. Euroopa Parlament suurendas oma mõju liidu poliitikale ning 1979. aastal said kõik kodanikud selle liikmeid esmakordselt otse valida.

24. aprill 1972

ELi esimene ühisraha kava pärineb aastast 1970. Rahandusstabiilsuse säilitamiseks otsustavad ELi liikmed lubada oma vääringuil üksteise suhtes kõikuda vaid kitsastes piirides. See 1972. aastal loodud vahetuskursimehhanism on esimene samm euro kasutuselevõtuks 30 aastat hiljem.

1970ndatel tugevneb saastamisevastane võitlus. EL võtab vastu keskkonnakaitseseadused, tuues esmakordselt käibele mõiste „saastaja maksab". Asutatakse surverühmad, nagu Greenpeace.

1. jaanuar 1973

Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ametliku astumisega ELi saab kuuest liikmesriigist üheksa.  

Liikmesriigid  Liikmesriigid: Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa, Saksamaa.

Uued liikmesriigid Uued liikmesriigid: Iirimaa, Taani, Ühendkuningriik.

Kaart – ELi liikmesriigid, 1973 © Stefan Chabluk

Loetelu kõigist ELi liikmesriikidest ja nende ühinemisaastad

Araabia-Iisraeli sõja järel 1973. aasta oktoobris tõstavad naftat tootvad Lähis-Ida riigid kõvasti hindu ning piiravad müüki teatavatesse Euroopa riikidesse. See põhjustab majandusraskusi kogu ELis.

10. detsember 1974

ELi juhid loovad solidaarsuse märgiks Euroopa Regionaalarengu Fondi. Selle eesmärk on paigutada raha ümber rikastest piirkondadest vaestesse, et parandada teid ja kommunikatsioone, meelitada juurde investeeringuid ja luua töökohti. Sellised meetmed moodustavad täna ühe kolmandiku kogu ELi kulutustest.  

7.–10. juuni 1979

ELi kodanikud valivad esmakordselt Euroopa Parlamendi   liikmed otsevalimistel. Varem said parlamendiliikmed oma mandaadi riikide parlamentidelt. Parlamendiliikmed ei istu mitte riikide delegatsioonide, vaid üleeuroopaliste fraktsioonidena (sotsialistid, konservatiivid, liberaalid, rohelised jne). Parlamendi mõjuvõim suureneb pidevalt.  

Salazari režiimi kukutamisega Portugalis 1974. aastal ning kindral Franco surmaga Hispaanias 1975. aastal kaovad Euroopa viimased parempoolsed diktatuurid. Mõlemas tuleb võimule demokraatlik valitsus – oluline samm ELiga ühinemiseks.

Itaalia ekspeaministri Aldo Moro mõrv 1978. aastal on üks paljudest äärmusrühmituste terroritegudest 1970ndatel. Ohvrite hulgas on juhtivaid juriste, ärimehi ja poliitikuid, samuti 11 Müncheni olümpiamängudel (1972) võistelnud Iisraeli sportlast.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Vaata ka …: 
Back to top