Den Europæiske Union

Et voksende fællesskab – flere lande kommer til

Et voksende fællesskab – flere lande kommer til


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Et voksende fællesskab – den første udvidelse

Danmark, Irland og Storbritannien slutter sig til EU den 1. januar 1973. Nu er der ni medlemsstater. Den korte, men brutale arabisk-israelske krig i oktober 1973 skaber en energikrise og økonomiske problemer i Europa. De sidste højreorienterede diktaturer i Europa bringes til fald, da Salazar-regimet væltes i Portugal i 1974, og general Franco dør i Spanien i 1975. Gennem EU’s regionalpolitik afsættes der store beløb til at skabe arbejdspladser og infrastrukturer i de fattigere områder. Europa Parlamentet får større indflydelse i EU-spørgsmål, og i 1979 kan EU-borgerne for første gang vælge parlamentets medlemmer direkte.

24. april 1972

EU’s første plan om en fælles valuta er fra 1970. For at opretholde stabiliteten på pengemarkedet beslutter EU-landene, at deres valutaer kun må flyde i forhold til hinanden inden for visse snævre grænser. Valutakursmekanismen (ERM) fra 1972 er det første skridt mod euroen, som bliver indført 30 år senere.

Bekæmpelsen af forureningen tager til i løbet af 1970’erne. EU vedtager love om miljøbeskyttelse og indfører for første gang princippet om, at » forureneren betaler «. Pressionsgrupper som Greenpeace opstår.

1. januar 1973

De Seks bliver officielt til ni, da Danmark, Irland og Storbritannien bliver medlemmer af EU.

Medlemsstater  Medlemsstater: Belgien, Frankrig, Holland,Italien, Luxembourg, og Tyskland.

Nye medlemsstater Nye medlemsstater: Danmark, Irland og. Storbritannien.

Kort – EU’s medlemsstater, 1973 © Stefan Chabluk

Liste over alle EU-medlemslande, og hvornår de kom med i EU

Efter den arabisk-israelske krig i oktober i 1973 indfører de olieproducerende lande i Mellemøsten store prisstigninger og begrænser salget af olie til visse europæiske lande. Dette skaber økonomiske problemer i hele EU.

10. december 1974

For at vise deres solidaritet opretter EU’s ledere Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Formålet er at overføre penge fra de rige til de fattige regioner for at forbedre vejnet og kommunikation, tiltrække investeringer og skabe job. Denne type foranstaltninger kommer senere til at tegne sig for en tredjedel af alle EU’s udgifter.

7.-10. juni 1979

EU-borgerne vælger medlemmerne til Europa-Parlamentet ved det første direkte valg. Medlemmerne blev tidligere udpeget af de nationale parlamenter. De er samlet i tværeuropæiske politiske grupper (socialister, konservative, liberale, de grønne osv.) og ikke i nationale delegationer. Parlamentet får voksende indflydelse.

Med Salazar-styrets fald i Portugal i 1974 og den spanske general Francos død i 1975 forsvinder de sidste højrediktaturer i Europa. Begge lande forpligter sig til at indføre demokrati, som er en vigtig betingelse for at blive medlem af EU.

Mordet på den tidligere italienske premierminister Aldo Moro i 1978 er blot et af de mange terrorangreb fra ekstremistiske grupper i 1970’erne. Blandt de hundredvis af ofre er der også fremtrædende sagførere, forretningsfolk og politikere samt 11 israelske atleter, som deltog i De Olympiske Lege i München i 1972.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Back to top