Evropská unie

Společenství se rozšiřuje – vstupují nové země

Společenství se rozšiřuje – vstupují nové země


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Společenství se rozšiřuje

K 1. lednu 1973 vstupují do Evropské unie Dánsko, Irsko a Spojené království, čímž se počet členských států zvyšuje na devět. Krátká, leč brutální arabsko-izraelská válka z října 1973 vede v Evropě k energetické krizi a hospodářským problémům. Svržení Salazarova režimu v Portugalsku v roce 1974 a smrt generála Franka ve Španělsku v roce 1975 znamenají konec posledních pravicových diktatur v Evropě. V rámci regionální politiky EU se začínají převádět značné částky na podporu vytváření pracovních míst a budování infrastruktury v chudších oblastech. V evropských záležitostech se zvyšuje vliv Evropského parlamentu, jehož poslance mohou občané v roce 1979 poprvé volit přímo.

24. duben 1972

První plány jednotné měny se datují od roku 1970. Aby členské státy EU zajistily měnovou stabilitu, rozhodnou se, že mezi svými měnami umožní pouze nepatrné pohyby měnových kurzů. Tento mechanismus směnných kurzů (ERM), vytvořený v roce 1972, je prvním krokem k zavedení eura o 30 let později.

Boj proti znečištění zesiluje v sedmdesátých letech. EU přijímá předpisy na ochranu životního prostředí, ve kterých poprvé zavádí zásadu „ znečišťovatel platí “. Jsou zakládány nátlakové skupiny, jako je Greenpeace.

1. leden 1973

Vstupem Dánska, Irska a Spojeného království do EU se ze šestky stává devítka.

Členské státy  Členské státy: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko.

Nové členské státy  Nové členské státy: Dánsko, Irsko a Spojené království.

Mapa - členské státy EU 1973 © Stefan Chabluk

Přehled všech členských států EU a rok, kdy se staly členy

V důsledku arabsko-izraelské války v říjnu 1973 země Středního východu těžící ropu zvyšují ceny a omezují dodávky ropy do určitých evropských zemí. Tato skutečnost způsobuje v celé EU hospodářské problémy.

10. prosinec 1974

Jako projev solidarity zřizují vedoucí představitelé Evropský fond pro regionální rozvoj. Jeho účelem jsou převody peněz z bohatých regionů do chudých ke zlepšení cest a komunikací, podpoře investic a vytvoření pracovních míst. Na tento druh podpory bude později připadat třetina všech výdajů EU.

7. – 10. červen 1979

Občané EU poprvé přímo volí členy Evropského parlamentu. Předtím byli tito členové delegováni vnitrostátními parlamenty. Poslanci zasedají v panevropských politických seskupeních (socialisté, konzervativci, liberálové, zelení atd.), a nikoli v národních delegacích.

Svržením Salazarova režimu v Portugalsku v roce 1974 a smrtí generála Franca ve Španělsku v roce 1975 končí poslední pravicové diktatury v Evropě. Obě země se zavazují k demokratické vládě – důležitý krok v procesu přípravy na budoucí členství v EU.

Vražda bývalého předsedy italské vlády Alda Mora v roce 1978 je jedním z mnoha teroristických činů provedených extremistickými skupinami v sedmdesátých letech. Mezi oběťmi jsou známí právníci, podnikatelé a politici, jakož i 11 izraelských atletů na olympijských hrách v Mnichově (1972).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Viz také: 
Back to top