Европейски съюз

Разрастваща се общност - присъединяват се нови страни

Разрастваща се общност - присъединяват се нови страни


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Разрастваща се общност - първото разширяване

Дания, Ирландия и Обединеното кралство се присъединяват към Европейския съюз на 1 януари 1973 г., увеличавайки броя на страните членки до девет. Кратката, но ожесточена арабско-израелска война през октомври 1973 г. води до енергийна криза и икономически проблеми в Европа. Краят на последните крайнодесни диктаторски режими в Европа настъпва със свалянето на режима на Саласар в Португалия през 1974 г. и смъртта на генерал Франко в Испания през 1975 г. Регионалната политика на ЕС започва да прехвърля огромни суми за създаване на работни места и инфраструктура в по-бедните райони. Европейският парламент засилва влиянието си в делата на ЕС и през 1979 г. всички граждани за пръв път могат да избират депутатите в него пряко.

24 април 1972 г.

Първият план на ЕС за единна валута е от 1970 г. За да поддържат валутната стабилност, членовете на ЕС решават да позволят колебание на валутите си една спрямо друга само в тесни граници. Механизмът на валутните курсове (МВК), създаден през 1972 г., е първата стъпка към въвеждането на еврото 30 години по-късно.

Борбата срещу замърсяването се засилва през 70-те години на 20 век. ЕС приема закони за защита на околната среда, въвеждайки понятието „ замърсяващият плаща “ за пръв път. Основават се групи за влияние като „Грийнпийс“.

1 януари 1973 г.

Шестте страни стават девет с официалното присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство към ЕС.

Държави-членки  Държави-членки: Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Белгия и Люксембург.

Нови държави-членки Нови държави-членки: Дания, Ирландия и Обединеното кралство.

Карта – държавите-членки на ЕС, 1973 г. © Stefan Chabluk

Списък на всички страни членки на ЕС и годината на тяхното присъединяване

След арабско-израелската война през октомври 1973 г. близкоизточните държави производителки на петрол увеличават значително цените и ограничават продажбите за някои европейски страни. Това създава икономически проблеми в ЕС.

10 декември 1974 г.

За да покажат солидарността си, лидерите на ЕС създават Европейския фонд за регионално развитие. Неговата цел е да прехвърля пари от богатите към бедните райони за подобряване на пътищата и комуникациите, привличане на инвестиции и създаване на работни места. На този тип дейност по-късно се падат една трета от разходите на ЕС.

7-10 юни 1979 г.

Гражданите на ЕС избират пряко депутатите в Европейския парламент за пръв път. Преди това те са били изпращани от националните парламенти. Депутатите членуват в общоевропейски политически групи (социалисти, консерватори, либерали, зелени и т.н.), а не в национални делегации. Влиянието на Парламента постоянно нараства.

Свалянето на режима на Саласар в Португалия през 1974 г. и смъртта на генерал Франко в Испания през 1975 г. слагат край на последните крайнодесни диктаторски режими в Европа. Двете страни поемат ангажимент за демократично управление - важна стъпка в подготовката за бъдещо членство в ЕС.

Убийството през 1978 г. на бившия италиански министър-председател Алдо Моро е един от многото терористични актове, извършени от екстремистки групировки през 70-те години. Сред жертвите са водещи адвокати, бизнесмени и политици, както и 11 израелски лекоатлети по време на Олимпийските игри в Мюнхен (1972 г.).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Вижте също
Back to top