Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1979

Zgodovina Evropske unije - 1979


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Francija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

17

Tuvalu je kot 55. iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav podpisal Loméjsko konvencijo.

Februar

5

V Bruslju uradni začetek pristopnih pogajanj s Španijo.

6

Svet je sprejel uradne smernice regionalne politike Evropske skupnosti in spremembe uredbe iz leta 1975 o vzpostavitvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

20

V zadevi Cassis de Dijon je Sodišče Evropskih skupnosti razsodilo, da imajo potrošniki pravico do neomejenega dostopa do živil iz druge države članice, če so ta proizvedena v skladu s predpisi in izpolnjujejo pogoje za trženje v tej državi članici ter uvoza ne ovira utemeljen zdravstveni ali okoljski pomislek.

26

Dominika je kot 56. iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav podpisala Loméjsko konvencijo.

Marec

6-7

Komisija se je kot opazovalka udeležila prve ministrske konference o socialni varnosti v organizaciji Sveta Evrope.

12-13

Na zasedanju Evropskega sveta v Parizu so se dogovorili, da bo evropski monetarni sistem začel delovati 13. marca. Razpravljali so tudi o ekonomsko-socialnih zadevah, skupni kmetijski politiki in energiji.

13

Začetek delovanja evropskega monetarnega sistema.

16

Umrl je idejni oče Evropskih skupnosti, francoski politik Jean Monnet.

19-27/4

Evropska skupnost se je kot opazovalka udeležila prvega dela osmega zasedanja III. konference ZN o pomorskem pravu.

19-8/4

Konferenca pooblaščencev ZN je sprejela sklep, da se Organizaciji ZN za industrijski razvoj dodeli status posebne agencije.

April

4

Komisija je sprejela dokument o pristopu Evropskih skupnosti k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

12

Sklepni del večstranskih trgovinskih pogajanj (tokijski krog) Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (GATT).

Maj

7-3/6

Evropska skupnost se je kot opazovalka udeležila Konference ZN o trgovini in razvoju v Manili na Filipinih.

28

V Atenah, Grčija, podpis aktov o pristopu Grčije k Evropskim skupnostim.

Junij

7-10

Prve splošne neposredne volitve v Evropski parlament.

15

Začetek pristopnih pogajanj s Španijo na ravni zastopnikov.

21-22

Na zasedanju Evropskega sveta v Strasbourgu, Francija, so se dogovorili o pripravi skupne energetske strategije in govorili o težavah v zvezi z uresničevanjem gospodarske konvergence.

28

Grški parlament je ratificiral pristopni akt. Sveta Lucija je kot 57. iz skupine afriških, karibskih in pacifiških držav podpisala Loméjsko konvencijo.

28-29

Gospodarski vrh Zahoda v Tokiu na Japonskem.

Julij

1

Irska je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

16-24/8

Evropska skupnost se je udeležila drugega dela osmega zasedanja III. konference ZN o pomorskem pravu.

17-20

Prvo zasedanje neposredno izvoljenega Evropskega parlamenta v francoskem Strasbourgu. Za predsednico parlamenta so poslanci v drugem krogu z veliko večino izvolili francosko političarko Simone Veil.

25

Zasedanje predstavniškega sveta Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (GATT).

31

Komisija je Svetu poslala predlog direktive, ki uvaja pravico državljanov držav članic do stalnega prebivanja na ozemlju drugih držav članic.

September

18

34. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Predsednik Sveta Evropskih skupnosti je izrazil podporo Skupnosti nadaljevanju pogovorov med razvitimi državami in državami v razvoju. Poudaril je tudi pomen evropskega monetarnega sistema in neposrednih volitev v Evropski parlament.

19

Evropska skupnost in države članice so podpisale Konvencijo Sveta Evrope o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva.

Oktober

4

Sodišče Evropskih skupnosti je izdalo mnenje o pristojnostih Skupnosti glede mednarodnih sporazumov, zlasti glede stabilizacijskega sporazuma o naravnem kavčuku.

30

Kiribati je podpisal Loméjsko konvencijo.

31

Evropska gospodarska skupnost (EGS) in afriške, karibske in pacifiške države so v Loméju, Togo, podpisale drugo skupno konvencijo.

November

20

Svet je podprl izid večstranskih trgovinskih pogajanj v okviru Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (GATT).

26-30

Pogodbenice Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (GATT) so na rednem letnem srečanju uradno potrdile izid tokijskega kroga pogajanj.

29-30

Na zasedanju Evropskega sveta v Dublinu, Irska, so razpravljali o gospodarski konvergenci držav članic, proračunu, postopkih za proučitev poročila Odbora modrecev o spremembah delovanja in postopkov institucij ter o predlogih za urejanje trga kmetijskih proizvodov.

December

13

Evropski parlament je razpravljal o izidu tokijskega kroga trgovinskih pogajanj in o predlogu Komisije o trgovinski politiki.

17

Evropska skupnost je podpisala sporazume iz tokijskega kroga trgovinskih pogajanj.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Glej tudi
Back to top