Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1979

Istoria Uniunii Europene - 1979


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Ianuarie

1

Franţa preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

17

Tuvalu devine cel de-al 55-lea stat din Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ACP) care aderă la Convenţia de la Lomé.

Februarie

5

La Bruxelles se deschid negocierile formale de aderare a Spaniei.

6

Consiliul adoptă în mod oficial orientările privind politica comunitară regională şi amendamentele la regulamentul din 1975 de înfiinţare a Fondului european de dezvoltare regională (FEDER).

20

Hotărârea Cassis de Dijon. Curtea Europeană de Justiţie stabileşte că importul de alimente din alte state membre nu poate fi limitat din considerente majore de sănătate sau mediu, cu singura condiţie ca produsul în cauză să fi fost fabricat în mod legal şi să fi fost pus pe piaţa unei ţări UE.

26

Dominica devine cel de al 56-lea stat din Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ACP) care aderă la Convenţia de la Lomé.

Martie

6-7

Comisia participă ca observator la prima conferinţă a miniştrilor pentru securitate socială din ţările membre ale Consiliului Europei.

12-13

La Paris (Franţa) are loc o reuniune a Consiliului European. Acesta stabileşte ziua de 13 martie ca dată a intrării în vigoare a Sistemului Monetar European. De asemenea, sunt discutate situaţia economică şi socială şi politica agricolă şi energetică comună.

13

Intră în vigoare Sistemul Monetar European.

16

Jean Monnet încetează din viaţă.

19-27/4

Comunitatea participă ca observator la prima parte din a opta sesiune a celei de-a treia Conferinţe ONU privind dreptul mărilor.

19-8/4

Se reuneşte o Conferinţă a plenipotenţiarilor ONU, care adoptă o constituţie prin care Organizaţia ONU pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) devine o agenţie specializată.

Aprilie

4

Comisia adoptă un memoriu privind aderarea Comunităţilor Europene la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

12

Negocierile comerciale multilaterale (runda Tokyo) ale Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) ajung în ultima etapă.

Mai

7-3/6

Comunitatea participă ca observator la Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD) organizată la Manila (Filipine).

28

La Atena (Grecia) sunt semnate actele prin care Grecia aderă la Comunităţi.

Iunie

7-10

Au loc primele alegeri prin sufragiu universal direct pentru Parlamentul European.

15

Este organizată prima sesiune a negocierilor de aderare cu Spania la nivel de deputaţi.

21-22

La Strasbourg (Franţa) are loc o reuniune a Consiliului European. Consiliul ajunge la un acord pentru elaborarea unei strategii comune în domeniul energetic şi examinează problemele legate de convergenţa performanţelor economice ale statelor membre.

28

Parlamentul grec ratifică tratatul de aderare. Santa Lucia devine cel de al 57-lea stat din Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ACP) care aderă la Convenţia de la Lomé.

28-29

La Tokyo (Japonia) este organizat un summit economic occidental.

Iulie

1

Irlanda preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

16-24/8

Comunitatea participă la a doua parte din a opta sesiune a celei de-a treia Conferinţe ONU privind dreptul mărilor.

17-20

La Strasbourg (Franţa) este organizată prima mini-sesiune a Parlamentului ales prin sufragiu direct. Simone Veil este aleasă preşedinte cu majoritate absolută, în cel de-al doilea tur de scrutin.

25

Are loc o reuniune a Consiliului reprezentanţilor Acordului Geneneral pentru Tarife şi Comerţ (GATT).

31

Comisia transmite Consiliului o directivă privind dreptul cetăţenilor statelor membre de a locui permanent pe teritoriul unui alt stat membru.

Septembrie

18

Se deschide cea de a 34-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Preşedintele Consiliului oferă sprijinul UE pentru continuarea dialogului între ţările dezvoltate şi ţările în curs de dezvoltare şi subliniază importanţa Sistemului Monetar European (SME) şi a alegerilor directe pentru Parlamentul European.

19

Comunitatea şi statele sale membre semnează o Convenţie a Consiliului Europei privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale în Europa.

Octombrie

4

Curtea de Justiţie publică un aviz consultativ privind competenţele Comunităţii în legătură cu acordurile internaţionale, cu referire în special la acordul de stabilizare pentru cauciuc natural.

30

Kiribati se alătură Convenţiei de la Lomé.

31

La Lomé (Togo) este semnată cea de-a doua convenţie dintre CEE şi statele din Africa, zona Caraibelor şi Pacific (Lomé II).

Noiembrie

20

Consiliul aprobă rezultatele negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT).

26-30

În cadrul reuniunii anuale, părţile contractante ale Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT) aprobă în mod oficial, prin consens, rezultatele „rundei Tokyo”.

29-30

La Dublin (Irlanda) are loc o reuniune a Consiliului European. Aspectele discutate includ convergenţa performanţelor economice ale statelor membre şi anumite chestiuni bugetare, măsurile procedurale de examinare a raportului „Comitetului înţelepţilor” privind ajustarea mecanismelor şi procedurilor instituţionale, precum şi propunerile de reglementare a pieţelor agricole.

Decembrie

13

Parlamentul dezbate rezultatele „rundei Tokyo” şi o serie de propuneri ale Comisiei privind politica comercială.

17

Comunitatea semnează acordurile „rundei Tokyo”.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Alte linkuri
Back to top