Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1979

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1979


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Jannar

1

Franza tassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej.

17

Tuvalu huwa l-55 Stat Afrikan, tal-Karibew u tal-Paċiku (ACP) li jissieħeb fil-Konvenzjoni ta' Lomé.

Frar

5

Jiftħu formalment fi Brussell in-negozjati għall-adeżjoni ta' Spanja.

6

Il-Kunsill jadotta formalment il-linji gwida għall-politika reġjonali tal-Komunità u l-emendi għar-regolament tal-1975 li jistabbilixxi l-Fond għall-Iżvilupp Reġjonali Ewropew (ERDF).

20

Sentenza Cassis de Dijon. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tiddigrieta li ma jistgħux jitqajmu kwistjonijiet serji fir-rigward tas-saħħa jew l-ambjent b'oppożizzjoni għall-importazzjoni ta' prodotti tal-ikel minn Stati Membri oħra bil-kundizzjoni biss li l-prodott inkwistjoni jkun ġie mmanifatturat legalment u jkun daħal fis-suq f'pajjiż partikolari tal-UE.

26

Id-Dominica hija s-56 Stat Afrikan, tal-Karibew u tal-Paċiku (ACP) fil-Konvenzjoni ta' Lomé.

Marzu

6-7

Il-Kummissjoni tattendi bi status ta' osservatur għall-ewwel Konferenza tal-Ministri responsabbli għas-Sigurtà Soċjali fl-istati membri tal-Kunsill tal-Ewropa.

12-13

Laqgħa tal-Kunsill Ewropew ġewwa Pariġi, fi Franza. Din tistabbilixxi t-13 ta' Marzu bħala d-data meta għandha tidħol fis-seħħ is-Sistema Monetarja Ewropea (EMS). Hija tiddiskuti wkoll is-sitwazzjoni ekonomika u soċjali, il-politika agrikola komuni u l-enerġija.

13

Tidħol fis-seħħ is-Sistema Monetarja Ewropea.

16

Imut Jean Monnet.

19-27/4

Il-Komunità tattendi bi status ta' osservatur għall-ewwel parti tat-tmien sessjoni tat-Tielet Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar.

19-8/4

Tiltaqa' Konferenza Plenipotenzjarja tan-Nazzjonijiet Uniti u tadotta Kostituzzjoni li biha l-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Iżvilupp Industrijali (UNIDO) se ssir aġenzija speċjalizzata.

April

4

Il-Kummissjoni tadotta memorandum dwar l-adeżjoni tal-Komunitajiet Ewropej fil-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali.

12

In-negozjati kummerċjali multilaterali (sessjoni ta' Tokjo) fil-kwadru tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) jilħqu l-fażi finali tagħhom.

Mejju

7-3/6

Il-Komunità tattendi bi status ta' osservatur għall-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD) li saret f'Manila, fil-Filippini.

28

Jiġu ffirmati f'Ateni, il-Greċja, l-atti relatati mal-adeżjoni tal-Greċja fil-Komunitajiet.

Ġunju

7-10

Isiru l-ewwel elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew permezz ta' votazzjoni diretta universali.

15

Issir l-ewwel sessjoni tan-negozjati dwar l-adeżjoni ta' Spanja f'livell ta' deputati.

21-22

Kunsill Ewropew ġewwa Strasburgu, fi Franza. Il-Kunsill jilħaq ftehim sabiex ifassal strateġija konġunta dwar l-enerġija u jeżamina l-problemi relatati mal-konverġenza tal-andamenti ekonomiċi tal-Istati Membri.

28

Il-Parlament Grieg jirratifika t-Trattat tal-Adeżjoni. Santa Lucia tissieħeb fil-konvenzjoni ta' Lomé u hekk issir is-57 Stat tal-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku (ACP) fil-Konvenzjoni.

28-29

Samit Ekonomiku tal-Punent f'Tokjo, il-Ġappun.

Lulju

1

L-Irlanda tassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej.

16-24/8

Il-Komunità tattendi għat-tieni parti tat-tmien sessjoni tat-Tielet Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar.

17-20

Fi Strasburgu, Franza, issir l-ewwel mini-sessjoni tal-Parlament elett b'mod dirett. Is-Sinjura Simone Veil tiġi eletta President b'maġġoranza assoluta fit-tieni votazzjoni.

25

Laqgħa tal-Kunsill tar-Rappreżentanti tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT).

31

Il-Kummissjoni tissottometti direttiva lill-Kunsill dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-Istati Membri li joqogħdu b'mod permanenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.

Settembru

18

Tiftaħ l-erbgħa u tletin sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (NU). Il-President tal-Kunsill jippreżenta l-appoġġ tal-UE għat-tkomplija tad-djalogu bejn il-pajjiżi żviluppati u dawk li qegħdin jiżviluppaw u jenfasizza l-importanza tas-Sistema Monetarja Ewropea (EMS) u tal-elezzjonijiet diretti għall-Parlament Ewropew.

19

Il-Komunità u l-Istati Membri tagħha jiffirmaw Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Konservazzjoni tal-Flora u l-Fawna Selvaġġa u tal-Ambjenti Naturali Ewropej.

Ottubru

4

Il-Qorti tal-Ġustizzja toħroġ opinjoni konsultattiva dwar il-poteri tal-Komunità fir-rigward tal-ftehimiet internazzjonali, b'referenza partikolari għall-ftehim ta' stabbilizzazzjoni għall-gomma naturali.

30

Il-Kiribati jissieħeb fil-Konvenzjoni ta' Lomé.

31

Tiġi ffirmata f'Lomé, fit-Togo, it-Tieni Konvenzjoni bejn l-Istati tal-Afrika, tal-Karibew u tal-Paċifiku (ACP) u l-KEE (Lomé II).

Novembru

20

Il-Kunsill japprova r-riżultati tan-negozjati kummerċjali multilaterali tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT).

26-30

Fil-laqgħa annwali tagħhom, il-Partijiet Kontraenti għall-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) japprovaw formalment bi qbil unanimu ir-riżultati tas-"Sessjoni ta' Tokjo".

29-30

Kunsill Ewropew f'Dublin, l-Irlanda. Il-punti diskussi jinkludu l-konverġenza tal-andamenti ekonomiċi tal-Istati Membri u kwistjonijiet baġitarji, l-arranġamenti proċedurali għall-eżami tar-rapport tal-Kumitat tal-Għorrief dwar l-aġġustamenti fil-mekkaniżmi u l-proċeduri istituzzjonali u l-proposti għar-regolazzjoni tas-swieq agrikoli.

Diċembru

13

Il-Parlament jiddibatti r-riżultati tas-"Sessjoni ta' Tokjo" u sensiela ta' proposti tal-Kummissjoni dwar il-politika kummerċjali.

17

Il-Komunità tiffirma l-ftehimiet tas-"Sessjoni ta' Tokjo".

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Ara wkoll
Back to top