Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1979

Eiropas Savienības vēsture - 1979


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Janvāris

1

Francija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

17

Tuvalu ir 55. Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valsts, kas pievienojas Lomes konvencijai.

Februāris

5

Briselē tiek oficiāli atklātas Spānijas pievienošanās sarunas.

6

Padome oficiāli pieņem Kopienas reģionālās politikas pamatnostādnes un grozījumus 1975. gada regulā, ar ko izveido Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF).

20

Spriedums lietā “Cassis de Dijon”. Eiropas Kopienu Tiesa paziņo, ka pret pārtikas produktu importu no citām dalībvalstīm nekādas būtiskas pretenzijas attiecībā uz veselību vai vidi nevar izvirzīt, ja vien attiecīgais produkts ir ražots legāli un tiek laists attiecīgās ES valsts tirgū.

26

Dominika ir 56. Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valsts, kas pievienojas Lomes konvencijai.

Marts

6-7

Komisija novērotājas statusā apmeklē pirmo par sociālo nodrošinājumu Eiropas Padomes dalībvalstīs atbildīgo ministru konferenci.

12-13

Parīzē (Francijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā nolemj, ka Eiropas Monetārā sistēma (EMS) stāsies spēkā 13. martā. Sanāksmē tiek pārrunāta arī ekonomiskā un sociālā situācija, kopējā lauksaimniecības politika un enerģētikas jautājumi.

13

Stājas spēkā Eiropas Monetārā sistēma.

16

Mirst Žans Monē.

19-27/4

Kopiena novērotājas statusā apmeklē ANO Trešās konferences par jūras tiesībām astotās sesijas pirmo daļu.

19-8/4

Notiek ANO Pilnvaroto konference, kurā pieņem konstitūciju, ar ko ANO Rūpniecības attīstības organizācija (UNIDO) kļūst par specializētu aģentūru.

Aprīlis

4

Komisija pieņem memorandu par Eiropas Kopienu pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai.

12

Sākas Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) daudzpusējo tirdzniecības sarunu (Tokijas kārtas) nobeiguma posms.

Maijs

7-3/6

Kopiena novērotājas statusā apmeklē ANO Tirdzniecības un attīstības konferenci (UNCTAD), kas notiek Manilā (Filipīnās).

28

Atēnās (Grieķijā) tiek parakstīti dokumenti, kas attiecas uz Grieķijas pievienošanos Kopienām.

Jūnijs

7-10

Notiek Eiropas Parlamenta pirmās vispārējās tiešās vēlēšanas.

15

Deputātu līmenī notiek Spānijas pievienošanās sarunu pirmā sesija.

21-22

Strasbūrā (Francijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Padome vienojas par kopīgas stratēģijas izstrādi enerģētikas jomā un aplūko problēmas, kas saistītas ar dalībvalstu ekonomisko konverģenci.

28

Grieķijas parlaments ratificē Pievienošanās līgumu. Sentlūsija kļūst par 57. Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valsti, kas pievienojas Lomes konvencijai.

28-29

Tokijā (Japānā) notiek rietumvalstu augstākā līmeņa sanāksme par ekonomikas jautājumiem.

Jūlijs

1

Īrija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

16-24/8

Kopiena apmeklē ANO Trešās konferences par jūras tiesībām astotās sesijas otro daļu.

17-20

Strasbūrā (Francijā) notiek tieši ievēlētā Parlamenta īsa pirmā sesija. Par Parlamenta priekšsēdētāju ar absolūtu balsu vairākumu otrajā balsošanas kārtā tiek ievēlēta Simona Veila.

25

Tiekas Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) Pārstāvju padome.

31

Komisija iesniedz Padomei direktīvu par dalībvalstu pilsoņu tiesībām pastāvīgi uzturēties citas dalībvalsts teritorijā.

Septembris

18

Tiek atklāta ANO Ģenerālasamblejas 34. sesija. Padomes priekšsēdētājs norāda, ka ES atbalsta dialoga turpināšanu starp attīstītajām un jaunattīstības valstīm, un uzsver Eiropas Monetārās sistēmas (EMS) un Eiropas Parlamenta tiešo vēlēšanu nozīmi.

19

Kopiena un tās dalībvalstis paraksta Eiropas Padomes Konvenciju par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību.

Oktobris

4

Tiesa sniedz konsultatīvu atzinumu par Kopienas pilnvarām saistībā ar starptautiskiem nolīgumiem, jo īpaši stabilizācijas nolīgumu attiecībā uz dabisko kaučuku.

30

Kiribati pievienojas Lomes konvencijai.

31

Lomē (Togo) tiek parakstīta Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu un EEK otrā konvencija (otrā Lomes konvencija).

Novembris

20

Padome apstiprina Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) daudzpusējo tirdzniecības sarunu rezultātus.

26-30

Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) līgumslēdzējas puses savā ikgadējā sanāksmē oficiāli un vienprātīgi apstiprina Tokijas sarunu kārtas rezultātus.

29-30

Dublinā (Īrijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek pārrunāta dalībvalstu ekonomiskā konverģence un budžeta jautājumi, Viedo komitejas ziņojuma par institucionālo mehānismu un procedūru pielāgošanu izskatīšanas kārtība un priekšlikumi lauksaimniecības tirgus regulēšanai.

Decembris

13

Parlaments apspriež Tokijas sarunu kārtas rezultātus un virkni Komisijas priekšlikumu attiecībā uz tirdzniecības politiku.

17

Kopiena paraksta Tokijas sarunu kārtas vienošanos.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Skatīt arī: 
Back to top