Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1979 m.

Europos Sąjungos istorija - 1979 m.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Sausis

1 d.

Prancūzija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

17 d.

Prie Lomės konvencijos prisijungė 55-oji Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybė – Tuvalu.

Vasaris

5 d.

Briuselyje oficialiai pradėtos derybos dėl Ispanijos narystės Bendrijoje.

6 d.

Taryba oficialiai priėmė Bendrijos regioninės politikos gaires ir 1975 m. reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), pakeitimus.

20 d.

Sprendimas „Cassis de Dijon“ byloje. Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą, kad maisto produktų importui iš kitų valstybių narių negali būti sudaroma kliūčių su viena sąlyga – tas produktas turi būti pagamintas ir patekti į atitinkamos ES valstybės rinką teisėtai ir jo importas negali kelti didelių su sveikata ar aplinka susijusių problemų.

26 d.

Prie Lomės konvencijos prisijungė 56-oji Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybė – Dominika.

Kovas

6–7 d.

Komisija stebėtojos teisėmis dalyvavo pirmojoje Europos Tarybos valstybių narių už socialinę apsaugą atsakingų ministrų konferencijoje.

12–13 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Paryžiuje (Prancūzija). Jame nuspręsta, kad Europos pinigų sistema turi pradėti veikti kovo 13 d. Jame taip pat aptarta ekonominė ir socialinė padėtis, bendroji žemės ūkio politika ir energetika.

13 d.

Pradėjo veikti Europos pinigų sistema.

16 d.

Mirė Jeanas Monnet.

Kovo 19–balandžio 27 d.

Bendrija stebėtojos teisėmis dalyvavo trečiosios Jungtinių Tautų jūrų teisės konferencijos aštuntosios sesijos pirmoje dalyje.

Kovo 19–balandžio 8 d.

Įvyko Jungtinių Tautų įgaliotųjų atstovų konferencija. Nuspręsta, kad Jungtinių Tautų Pramonės vystymo organizacija (UNIDO) taps specializuota agentūra.

Balandis

4 d.

Komisija priėmė memorandumą dėl Europos Bendrijų prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos.

12 d.

Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) daugiašalėse prekybos derybose (Tokijo derybų raundas) pasiektas galutinis etapas.

Gegužė

Gegužės 7–birželio 3 d.

Bendrija stebėtojos teisėmis dalyvavo Maniloje (Filipinai) surengtoje Jungtinių Tautų prekybos ir vystymosi konferencijoje (UNCTAD).

28 d.

Atėnuose (Graikija) pasirašyti Graikijos stojimo į Bendrijas aktai.

Birželis

7–10 d.

Įvyko pirmieji tiesioginiai visuotiniai rinkimai į Europos Parlamentą.

15 d.

Įgaliotųjų atstovų pavaduotojų lygmeniu surengtas pirmas derybų dėl Ispanijos narystės Bendrijose posėdis.

21–22 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Strasbūre (Prancūzija). Taryba sutarė parengti bendrą energetikos strategiją ir nagrinėjo problemas, susijusias su valstybių narių ekonominės veiklos rezultatų konvergencija.

28 d.

Graikijos Parlamentas ratifikavo Stojimo sutartį. Prie Lomės konvencijos prisijungė Sent Lusija. Ji tapo 57-ąja prie konvencijos prisijungusia Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybe.

28–29 d.

Vakarų šalių aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos klausimais Tokijuje (Japonija).

Liepa

1 d.

Airija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

Liepos 16–rugpjūčio 24 d.

Bendrija dalyvavo trečiosios Jungtinių Tautų jūrų teisės konferencijos aštuntosios sesijos antroje dalyje.

17–20 d.

Strasbūre (Prancūzija) surengta pirmoji tiesiogiai išrinkto Europos Parlamento sesija. Antruoju balsavimu absoliučia balsų dauguma Parlamento pirmininke išrinkta Simone Veil.

25 d.

Bendro susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) Atstovų tarybos susitikimas.

31 d.

Komisija perdavė Tarybai direktyvos dėl valstybių narių piliečių teisės nuolat gyventi kitos valstybės narės teritorijoje pasiūlymą.

Rugsėjis

18 d.

Prasidėjo trisdešimt ketvirtoji Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos sesija. Tarybos pirmininkas apžvelgė ES paramą tolesniam išsivysčiusių ir besivystančių šalių dialogui ir pabrėžė Europos pinigų sistemos (EPS) bei tiesioginių Europos Parlamento rinkimų svarbą.

19 d.

Bendrija ir jos valstybės narės pasirašė Europos Tarybos Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvenciją.

Spalis

4 d.

Teisingumo Teismas paskelbė patariamąją nuomonę dėl Bendrijos galių sudaryti tarptautinius susitarimus, atsižvelgdamas į konkretų stabilizacijos susitarimą dėl gamtinio kaučiuko.

30 d.

Prie Lomės konvencijos prisijungė Kiribatis.

31 d.

Lomėje (Togas) pasirašyta antroji Afrikos, Karibų bei Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ir EEB konvencija (Lomė II).

Lapkritis

20 d.

Taryba pritarė Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) daugiašalių prekybos derybų rezultatams.

26–30 d.

Metiniame susitikime Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) šalys oficialiai bendru sutarimu patvirtino Tokijo derybų raundo rezultatus.

29–30 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Dubline (Airija). Tarp aptartų klausimų – valstybių narių ekonominės veiklos rezultatų konvergencija, biudžeto klausimai, Ekspertų komiteto ataskaitos dėl institucinių mechanizmų ir procedūrų pritaikymo nagrinėjimo tvarka bei žemės ūkio rinkų reguliavimo pasiūlymai.

Gruodis

13 d.

Parlamentas svarstė Tokijo derybų raundo rezultatus ir įvairius Komisijos pasiūlymus dėl prekybos politikos.

17 d.

Bendrija pasirašė Tokijo derybų raundo susitarimus.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Papildoma informacija
Back to top