Európai Unió

Az Európai Unió története - 1979

Az Európai Unió története - 1979


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1

Franciaország átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét.

17

Tuvalu az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség 55. országaként csatlakozik a Loméi Egyezményhez.

Február

5

Brüsszelben hivatalosan megindulnak a csatlakozási tárgyalások Spanyolországgal.

6

A Tanács hivatalos iránymutatásokat fogad el a közösségi regionális politikáról, és módosítja az Európai Regionális Fejlesztési Alap felállításáról szóló 1975-ös rendeletet.

20

Ítélet a Cassis de Dijon-ügyben. Az Európai Bíróság kimondja, hogy egy olyan termék importját, amelyet jogszerűen állítanak elő és forgalmaznak egy adott EK-tagállamban, nem szabad egészségügyi vagy környezeti indokokra hivatkozva korlátozni egy másik tagállamban.

26

Dominika az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség 56. országaként csatlakozik a Loméi Egyezményhez.

Március

6-7

A Bizottság megfigyelőként vesz részt az Európa Tanács tagországainak szociális biztonságért felelős minisztereinek első konferenciáján.

12-13

Az Európai Tanács ülése Párizsban (Franciaország). A résztvevők elhatározzák, hogy az Európai Monetáris Rendszer hatálybalépésének időpontja március 13-a. Az ülésen emellett megvitatják a gazdasági és társadalmi helyzetet, a közös mezőgazdasági politikát és az energiaügyet.

13

Hatályba lép az Európai Monetáris Rendszer.

16

Elhunyt Jean Monnet.

19 – április 27.

A Közösség megfigyelőként vesz részt az ENSZ harmadik tengerjogi konferenciájának nyolcadik ülésének első részén.

19 – április 8.

Az ENSZ meghatalmazottjai konferencián alkotmányt fogadnak el, amely szerint az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) szakosított intézménnyé válik.

Április

4

A Bizottság nyilatkozatot fogad el az Európai Közösségeknek az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozásáról.

12

Az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) többoldalú kereskedelmi tárgyalásainak (tokiói forduló) utolsó szakasza.

Május

7 – június 3.

A Közösség megfigyelőként vesz részt a Manilában (Fülöp-szigetek) tartott Kereskedelmi és Fejlesztési ENSZ-Konferencián.

28

A Görögországnak a Közösséghez történő csatlakozására vonatkozó okmányok aláírása Athénban (Görögország).

Június

7-10

Az Európai Parlamentben először tartanak közvetlen választásokat.

15

A spanyolországi csatlakozási tárgyalások első, helyettesi szintű fordulója.

21-22

Az Európai Tanács ülése Strasbourgban (Franciaország). A Tanács közös energiastratégia kidolgozásáról állapodik meg és megvizsgálja a tagállamok gazdasági teljesítményeinek összehangolásához kapcsolódó problémákat.

28

A görög parlament megerősíti a csatlakozási szerződést. Saint Lucia az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség 57. országaként csatlakozik a Loméi Egyezményhez.

28-29

A nyugati országok gazdasági csúcstalálkozója Tokióban (Japán).

Július

1

Írország átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét.

16 – augusztus 24.

A Közösség részt vesz az ENSZ harmadik tengerjogi konferenciájának nyolcadik ülésének második részén.

17-20

A közvetlenül megválasztott Parlament első rövid ülésszaka Strasbourg-ban (Franciaország). A Parlament elnökének a második fordulón abszolút többséggel Simone Veil-t választják meg.

25

Az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) képviselői tanácsának ülése.

31

A Bizottság irányelvet nyújt be a Tanácshoz, amelynek témája az egy adott tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban történő állandó tartózkodáshoz való jog.

Szeptember

18

Az ENSZ Közgyűlésének 34. ülésszaka. A Tanács elnöke kijelenti, hogy az EK továbbra is támogatja a fejlődő és a fejlett országok közötti párbeszédet. Kiemeli emellett az Európai Monetáris Rendszer, valamint a közvetlen európai parlamenti választások jelentőségét.

19

A Közösség és tagállamai aláírják az Európa Tanács egyezményét az Európában vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről.

Október

4

Az Európai Bíróság tanácsadói véleményt bocsát ki a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos közösségi hatáskörökről, különös tekintettel a természetes gumira vonatkozó stabilizációs megállapodásról.

30

Kiribati csatlakozik a Loméi Egyezményhez.

31

A második AKCS–EGT egyezmény (Lomé II.) aláírása az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni térség országaival Loméban (Togo).

December

20

A Tanács helybenhagyja az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) többoldalú kereskedelmi tárgyalásainak eredményeit.

26-30

Az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) szerződő felei éves ülésükön konszenzussal hivatalosan is elfogadják a tokiói forduló eredményeit.

29-30

Az Európai Tanács ülése Dublinban (Írország). A napirenden többek között a következő témák szerepelnek: a tagállamok gazdasági teljesítményeinek összehangolása, költségvetéssel összefüggő kérdések, a bölcsek bizottságának az intézményi mechanizmusok és eljárások kiigazításáról szóló jelentése és a mezőgazdasági piacokról szóló rendeletre irányuló javaslatok.

December

13

A parlament megvitatja a tokiói forduló eredményeit és a kereskedelempolitikával kapcsolatos bizottsági javaslatokat.

17

A Közösség aláírja a tokiói forduló eredményeképpen megkötött megállapodásokat.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Kapcsolódó weboldalak
Back to top