an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1979

Stair an Aontais Eorpaigh - 1979


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Eanáir

1

Téann an Fhrainc i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

17

Is é Tuvalu an 55ú Stát san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) a théann isteach i gCoinbhinsiún Lomé.

Feabhra

5

Osclaítear idirbheartaíochtaí aontachais na Spáinne go foirmiúil sa Bhruiséil.

6

Glacann an Chomhairle go foirmiúil na treoirlínte le haghaidh bheartas réigiúnach an Chomhphobail agus na leasuithe ar rialachán 1975 a bhunaíonn Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE).

20

Rialú Cassis de Dijon. Foraithníonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach nach féidir aon saincheisteanna móra maidir le sláinte nó leis an gcomhshaol a ardú chun cur i gcoinne allmhairiú bia-ábhar ó Bhallstáit eile ar an gcoinníoll aonair go ndearnadh an táirge i gceist go dleathach agus go ndeachaigh sé ar an margadh i dtír AE áirithe.

26

Is í Doiminice an 56ú Stát san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) a théann isteach i gCoinbhinsiún Lomé.

Márta

6-7

Freastalaíonn an Coimisiún ar an gcéad Chomhdháil Airí atá freagrach as Slándáil Shóisialta i mballtíortha Chomhairle na hEorpa a bhfuil stádas breathnóra acu.

12-13

Reáchtáiltear cruinniú den Chomhairle Eorpach i bPáras na Fraince. Socraíonn sé an 13 Márta mar an dáta ar a rachaidh an Córas Airgeadaíochta Eorpach (CAE) i bhfeidhm. Pléann sé freisin an staid eacnamaíochta agus shóisialta, an comhbheartas talmhaíochta agus fuinneamh.

13

Tagann an Córas Airgeadaíochta Eorpach i bhfeidhm.

16

Faigheann Jean Monnet bás.

19-27/4

Freastalaíonn an Comhphobal ar an gcéad chuid den ochtú seisiún de Thríú Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Dhlí na Farraige agus stádas breathnóra aige.

19-8/4

Tagann Comhdháil na Náisiún Aontaithe de Lánchumhachtaigh le chéile agus glacann sí Bunreacht trína ndéanfar gníomhaireacht speisialaithe as Eagraíocht Forbartha Tionscail na Náisiún Aontaithe (UNIDO).

Aibreán

4

Glacann an Coimisiún meabhrán ar aontachas na gComhphobal Eorpach leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint.

12_

Baineann an chaibidlíocht iltaobhach trádála maidir leis an gComhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT) (babhta Thóiceo) an chéim dheireanach amach.

Bealtaine

7-3/6

Freastalaíonn an Comhphobal ar Chomhdháil na Náisiún Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt (UNCTAD) a reáchtáiltear i Mainile, na hOileáin Fhilipíneacha.

28

Sínítear na hachtanna a bhaineann le haontachas na Gréige leis na Comhphobail san Aithin, an Ghréig.

Meitheamh

7-10

Reáchtáiltear na céad thoghcháin le Parlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach.

15

Reáchtáiltear an chéad sheisiún de chaibidlíocht aontachais na Spáinne ar leibhéal ionadaí.

21-22

Reáchtálann an Chomhairle Eorpach cruinniú i Strasbourg na Fraince. Tagann an Chomhairle ar chomhaontú chun comhstraitéis fuinnimh a oibriú amach agus scrúdaíonn sí na fadhbanna a bhaineann le cóineasú fheidhmíocht eacnamaíochta na mBallstát.

28

Daingníonn Parlaimint na Gréige an Conradh Aontachais. Téann Santa Lucia isteach i gcoinbhinsiún Lomé mar an 57ú Stát san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) sa Choinbhinsiún.

28-29

Reáchtáiltear Cruinniú Mullaigh Eacnamaíochta an Iarthair i dTóiceo, an tSeapáin.

Iúil

1

Téann Éire i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

16-24/8

Freastalaíonn an Comhphobal ar an dara cuid den ochtú seisiún de Thríú Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Dhlí na Farraige.

17-20

Reáchtáiltear an chéad mhionseisiún den Pharlaimint a toghadh go díreach i Strasbourg na Fraince. Toghtar Simone Veil, Uasal mar uachtarán trí thromlach glan sa dara ballóid.

25

Cruinniú de Chomhairle Ionadaithe an Chomhaontuithe Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT).

31

Cuireann an Coimisiún treoir chuig an gComhairle faoi cheart náisiúnaigh Ballstát cónaí go buan i gcríoch Ballstáit eile.

Meán Fómhair

18

Osclaítear an tríocha-ceathrú seisiún de Chomhthionól Ghinearálta na Náisiún Aontaithe (NA). Léiríonn Uachtarán na Comhairle tacaíocht an AE as leanúint ar aghaidh leis an idirphlé idir tíortha forbartha agus forbraíochta agus cuireann sí i bhfios go láidir an tábhacht a bhaineann leis an gCóras Airgeadaíochta Eorpach (CAE) agus le toghcháin dhíreacha do Pharlaimint na hEorpa.

19

Síníonn an Comhphobal agus a chuid Ballstát Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Caomhnú Fhiadhúlra agus Ghnáthóga Nádúrtha na hEorpa.

Deireadh Fómhair

4

Eisíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach tuairim chomhairleach faoi chumhachtaí an Chomhphobail maidir le comhaontuithe idirnáisiúnta le tagairt faoi leith don chomhaontú cobhsaithe um rubar aiceanta.

30

Téann Kiribatai isteach i gCoinbhinsiún Lomé.

31

Sínítear dara Coinbhinsiún idir an CEE agus Stáit san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (Lomé II) i Lomé, Tóga.

Samhain

20

Tacaíonn an Chomhairle le torthaí an chaibidlíocht iltaobhach trádála faoin gComhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT).

26-30

Ag a gcruinniú bliantúil, faomhann Páirtithe Conarthacha an Chomhaontaithe Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) torthaí “Babhta Thóiceo” trí chomhthoil.

29-30

Reáchtáiltear Comhairle Eorpach i mBaile Átha Cliath, Éire. I measc na bpointí a phléitear tá cóineasú fheidhmíocht eacnamaíochta na mBallstát agus ceisteanna buiséadacha, na nósanna imeachta chun scrúdú a dhéanamh ar thuarascáil Choiste na Saoithe ar leasuithe ar mheicníochtaí agus ar nósanna imeachta institiúideacha agus ar mholtaí chun margaí talmhaíochta a rialú.

Nollaig

13

Déanann an Pharlaimint díospóireacht faoi thorthaí “babhta Thóiceo” agus faoi shraith de mholtaí an Choimisiúin i leith beartais tráchtála.

17

Síníonn an Comhphobal comhaontuithe “babhta Thóiceo”

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Féach freisin: 
Back to top