Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1979

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1979


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Ιανουάριος

1

Η Γαλλία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

17

Το Τουβαλού προσχωρεί στη σύμβαση Λομέ και είναι το 55ο κράτος Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού (ΑΚΕ) που γίνεται μέλος της σύμβασης.

Φεβρουάριος

5

Αρχίζουν επίσημα στις Βρυξέλλες οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Ισπανίας.

6

Το Συμβούλιο εγκρίνει επίσημα τις κατευθυντήριες γραμμές για την περιφερειακή πολιτική της Κοινότητας και τις τροπολογίες του κανονισμού του 1975 για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

20

Απόφαση Cassis de Dijon. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τρόφιμα που παράγονται σε άλλα κράτη μέλη, υπό τη μόνη προϋπόθεση ότι αυτά έχουν παραχθεί νομίμως και έχουν διατεθεί στην αγορά ενός κράτους μέλους και ότι δεν υφίστανται σημαντικοί λόγοι υγείας ή περιβαλλοντικοί λόγοι που να εμποδίζουν την εισαγωγή του.

26

Η Δομηνικανή Δημοκρατία προσχωρεί στη σύμβαση Λομέ και γίνεται το 56ο κράτος Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού (ΑΚΕ) που είναι μέλος της σύμβασης.

Μάρτιος

6-7

Η Επιτροπή παρίσταται, με την ιδιότητα του παρατηρητή, στην πρώτη διάσκεψη Υπουργών Κοινωνικής Ασφάλειας των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

12-13

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Παρίσι, Γαλλία. Ορίζει την 13η Μαρτίου ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Eυρωπαϊκού Nομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ). Συζητεί επίσης την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, την κοινή γεωργική πολιτική και την ενεργειακή πολιτική.

13

Τίθεται σε ισχύ το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα.

16

Πεθαίνει ο Ζαν Μοννέ.

19-27/4

Η Κοινότητα παρίσταται, με την ιδιότητα του παρατηρητή, στο πρώτο τμήμα της έκτης συνόδου της τρίτης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης.

19-8/4

Συνεδριάζει η Διάσκεψη Πληρεξουσίων των Ηνωμένων Εθνών και εγκρίνει καταστατική πράξη με την οποία η Οργάνωση Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO) καθίσταται ειδικευμένος οργανισμός.

Απρίλιος

4

Η Επιτροπή εκδίδει μνημόνιο για την προσχώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.

12

Ολοκληρώνονται οι πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις (Γύρος του Τόκιο) της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT).

Μάιος

7-3/6

Η Κοινότητα παρίσταται, με την ιδιότητα του παρατηρητή, στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) που πραγματοποιείται στη Μανίλα, Φιλιππίνες.

28

Υπογράφεται στην Αθήνα, Ελλάδα, η πράξη προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Ιούνιος

7-10

Διενεργούνται οι πρώτες εκλογές με άμεση και καθολική ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

15

Πραγματοποιείται η πρώτη κοινοβουλευτική σύνοδος των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση της Ισπανίας.

21/22

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Στρασβούργο, Γαλλία. Το Συμβούλιο καταλήγει σε συμφωνία για την επεξεργασία κοινής ενεργειακής στρατηγικής και εξετάζει τα προβλήματα που συνδέονται με τη σύγκλιση των οικονομικών επιδόσεων των κρατών μελών.

28

Το ελληνικό Κοινοβούλιο επικυρώνει τη συνθήκη προσχώρησης. Η Αγία Λουκία προσχωρεί στη σύμβαση Λομέ και αποτελεί το 57ο κράτος Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού (ΑΚΕ) που γίνεται μέλος της σύμβασης.

28-29

Πραγματοποιείται στο Τόκιο, Ιαπωνία, οικονομική σύνοδος κορυφής των Δυτικών Χωρών.

Ιούλιος

1

Η Ιρλανδία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

16-24/8

Η Κοινότητα παρίσταται στο δεύτερο τμήμα της έκτης συνόδου της τρίτης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης.

17-20

Πρώτη σύνοδος του άμεσα εκλεγμένου Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, Γαλλία. Η κ. Σιμόν Βέϊλ εκλέγεται πρόεδρος με απόλυτη πλειοψηφία κατά τη δεύτερη ψηφοφορία.

25

Σύνοδος του συμβουλίου των αντιπροσώπων της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT).

31

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο οδηγία για το δικαίωμα των υπηκόων των κρατών μελών να διαμένουν μονίμως στην επικράτεια ενός άλλου κράτους μέλους.

Σεπτέμβριος

18

Αρχίζει η 34η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Ο πρόεδρος του Συμβουλίου παρουσιάζει τη θέση που έλαβαν τα κράτη μέλη της Κοινότητας για τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα, αναφέρεται στη θέση της Κοινότητας και των κρατών μελών της για τη συνέχιση του διαλόγου ανάμεσα στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες, τονίζει τη σημασία της άμεσης εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη σημασία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ).

19

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της υπογράφουν σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής άγριας πανίδας και των φυσικών οικοσυστημάτων.

Οκτώβριος

4

Το Δικαστήριο εκδίδει συμβουλευτική γνώμη για τις εξουσίες της Κοινότητας σε σχέση με τις διεθνείς συμφωνίες, κάνοντας ειδική μνεία στη συμφωνία σταθεροποίησης για το φυσικό καουτσούκ.

30

Το Κιριμπάτι προσχωρεί στη σύμβαση Λομέ και είναι το 58ο κράτος Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού (ΑΚΕ) που γίνεται μέλος της σύμβασης.

31

Υπογράφεται στη Λομέ, Τόγκο, η δεύτερη σύμβαση μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και της ΕΟΚ (Λομέ II).

Νοέμβριος

20

Το Συμβούλιο εγκρίνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT).

26-30

Στην ετήσια σύνοδό τους, τα συμβαλλόμενα μέρη της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) εγκρίνουν επίσημα με ομοφωνία τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων του"Γύρου του Τόκιο".

29-30

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Δουβλίνο, Ιρλανδία. Στα θέματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται: η σύγκλιση των οικονομικών επιδόσεων των κρατών μελών και δημοσιονομικά ζητήματα, οι διαδικαστικές ρυθμίσεις για την εξέταση της έκθεσης της Επιτροπής Σοφών σχετικά με τις προσαρμογές των θεσμικών μηχανισμών και διαδικασιών και με τις προτάσεις για τη ρύθμιση των γεωργικών αγορών.

Δεκέμβριος

13

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητεί τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων του «Γύρου του Τόκιο» και σύνολο προτάσεων της Επιτροπής για την εμπορική πολιτική.

17

Η Κοινότητα υπογράφει τις συμφωνίες του "Γύρου του Τόκιο".

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Back to top