Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1979

Dějiny Evropské unie - 1979


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Francie.

17

Tuvalu je 55. zemí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), která přistoupila k úmluvě z Lomé.

Únor

5

V Bruselu jsou formálně zahájena přístupová jednání se Španělskem.

6

Rada formálně schvaluje pokyny k regionální politice Společenství a změny nařízení z roku 1975, kterým se zakládá Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR).

20

Rozhodnutí ve věci Cassis de Dijon. Evropský soudní dvůr nařizuje, že se nelze dovolávat ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí jako důvodu, proč bránit dovozu potravin z jiného členského státu (pokud byl dotčený produkt vyroben v souladu s právními předpisy a byl v dané zemi EHS uveden na trh).

26

Dominika je 56. zemí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), která přistoupila k úmluvě z Lomé.

Březen

6–7

Komise se účastní jako pozorovatel první konference ministrů odpovědných za sociální zabezpečení v členských státech Rady Evropy.

12–13

V Paříži se koná zasedání Evropské rady. Den vstupu Evropského měnového systému (EMS) stanoví na 13. března. Projednává rovněž hospodářskou a sociální situaci, společnou zemědělskou politiku a energetiku.

13

V platnost vstupuje Evropský měnový systém.

16

Umírá Jean Monnet.

19–27/4

Společenství se účastní jako pozorovatel první části osmého zasedání třetí konference Organizace spojených národů o mořském právu.

19–8

Schází se konference zplnomocněných zástupců OSN a přijímá ustanovení, kterým se Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) stává specializovanou agenturou.

Duben

4

Komise přijímá memorandum o přistoupení Evropských společenství k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

12

Vícestranná obchodní jednání (tokijské kolo) Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) vstupují do závěrečné fáze.

Květen

7–3

Společenství se účastní jako pozorovatel Konference Organizace spojených národů o obchodě a rozvoji (UNCTAD), která se koná v Manile na Filipínách.

28

V Aténách jsou podepsány dokumenty o přistoupení Řecka ke Společenstvím.

Červen

7–10

První volby do Evropského parlamentu na základě přímého a všeobecného volebního práva.

15

První jednání o přistoupení Španělska konané na úrovni poslanců.

21–22

Zasedání Evropské rady ve Štrasburku. Rada dosahuje shody ohledně vypracování společné energetické strategie a posuzuje otázky spojené se sbližováním hospodářské výkonnosti členských států.

28

Řecký parlament ratifikuje Smlouvu o přistoupení. K úmluvě z Lomé přistupuje Svatá Lucie, a stává se tak 57. zemí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), které úmluvu podepsaly.

28–29

Hospodářský summit západních států v Tokiu.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Irsko.

16–24/8

Společenství se účastní druhé části osmého zasedání třetí konference Organizace spojených národů o mořském právu.

17–20

První krátké zasedání přímo zvoleného Evropského parlamentu ve Štrasburku. Ve druhém hlasování je absolutní většinou zvolena do křesla předsedy parlamentu Simone Veilová.

25

Zasedání Rady zástupců Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).

31

Komise předkládá Radě směrnici o právu státních příslušníků členského státu žít trvale na území jiného členského státu.

Září

18

Zahájení třicátého čtvrtého zasedání Valného shromáždění OSN. Předseda Evropské rady deklaruje podporu EHS dalšímu dialogu mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi, zdůrazňuje význam Evropského měnového systému (EMS) a přímých voleb do Evropského parlamentu.

19

Společenství a jeho členské státy podepisují Úmluvu Rady Evropy o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť.

Říjen

4

Soudní dvůr vydává poradní stanovisko k pravomocím Společenství v oblasti mezinárodních dohod se zvláštním zřetelem na stabilizační dohodu o přírodním kaučuku.

30

Kiribati přistupuje k úmluvě z Lomé.

31

V Lomé, hlavním městě afrického státu Togo, je podepsána druhá úmluva (Lomé II) EHS–AKT (africké, karibské a tichomořské státy).

Listopad

20

Rada schvaluje výsledky vícestranných obchodních jednání Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT).

26–30

Smluvní strany Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) na základě konsensu na svém výročním zasedání oficiálně schvalují výsledky tokijského kola jednání.

29–30

Zasedání Evropské rady v irském Dublinu. Mezi projednávané body patří sbližování hospodářské výkonnosti členských států a rozpočtové otázky, jednací řád ve spojení s posouzením zprávy Výboru moudrých o úpravách institucionálních mechanismů a postupů a návrhy na regulaci zemědělských trhů.

Prosinec

13

Evropský parlament projednává výsledky tokijského kola jednání GATT a řadu návrhů Komise v oblasti obchodní politiky.

17

Společenství podepisuje dohody tokijského kola GATT.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Viz také: 
Back to top