Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1978

Zgodovina Evropske unije - 1978


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Danska je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

Februar

2

Džibuti je pristopil k Loméjski konvenciji.

6

Začetek veljavnosti Barcelonske konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem, podpisane februarja 1976.

13

Začetek pogajanj med Evropsko skupnostjo in SFR Jugoslavijo o novem sporazumu po izteku veljavnega trgovinskega sporazuma 30. avgusta.

Marec

6-11

Evropska skupnost se je udeležila ministrskega srečanja odbora Konference ZN o trgovini in razvoju, na katerem so govorili o dolgovih držav v razvoju.

9

V zadevi Simmenthal je Sodišče Evropskih skupnosti še utrdilo načelo nadrejenosti prava Skupnosti.

22-24

V Tokiu na Japonskem so predstavniki Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in Japonske govorili o ukrepih, s katerimi bi odpravili posledice trgovinskega presežka Japonske z Evropsko skupnostjo.

28-19/5

Evropska skupnost se je kot opazovalka udeležila sedmega zasedanja III. konference ZN o pomorskem pravu.

April

3

Evropska skupnost in Kitajska sta podpisali trgovinski sporazum z začetkom veljavnosti 1. junija.

7-8

Evropski svet se je na zasedanju v Københavnu na Danskem dogovoril o prvih neposrednih volitvah v Evropski parlament. Voditelji držav članic so se pridružili skupni deklaraciji Parlamenta, Sveta in Komisije o spoštovanju temeljnih pravic.

Maj

19

Komisija Evropskih skupnosti je sprejela pozitivno mnenje o prošnji Portugalske za članstvo v Evropski skupnosti.

Junij

6

Svet je podprl prošnjo Portugalske za članstvo v Evropski skupnosti in z njo začel pristopna pogajanja.

29-30

Evropska skupnost je začela pogajanja z ZDA o težavah, ki so nastale zaradi uporabe zakona o nadzoru nevarnih snovi za proizvode iz Skupnosti.

Julij

1

Nemčija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

6-7

Evropski svet se je na zasedanju v nemškem Bremnu dogovoril o skupni strategiji za povečanje gospodarske rasti in zmanjšanje brezposelnosti ter o vzpostavitvi evropskega monetarnega sistema (EMS).

13

Skupna izjava o tokijskem krogu trgovinskih pogajanj.

16-17

Evropska skupnost je že drugič sodelovala na gospodarskem vrhu Zahoda v nemškem Bonnu.

24

Na ministrskem srečanju v Bruslju uradni začetek pogajanj o novi konvenciji afriških, karibskih in pacifiških držav z Evropsko gospodarsko skupnostjo, ki bi 1. marca 1980 nadomestila Loméjsko konvencijo.

25

Svet je določil, da bodo prve neposredne volitve v Evropski parlament potekale med 7. in 10. junijem 1979.

September

26

Svet je sprejel več sporazumov o sodelovanju z Alžirijo, Marokom, Tunizijo, Egiptom, Sirijo, Jordanijo in Libanonom ter dodatne finančne protokole z Izraelom, Portugalsko in Malto.

27

Salomonovi otoki so pristopili k Loméjski konvenciji.

Oktober

9

Predstavniki držav članic v Svetu so podpisali konvencijo o pristopu Danske, Irske in Združenega kraljestva h Konvenciji o pristojnosti in izvrševanju sodb v civilnih in trgovinskih zadevah.

24

V kanadski prestolnici Ottawa so podpisali novo konvencijo o večstranskem sodelovanju v severozahodnem Atlantskem oceanu.

November

1

Začetek veljavnosti sporazumov o sodelovanju z državami Magreba (Alžirijo, Marokom, Tunizijo), Egiptom, Sirijo, Jordanijo in Libanonom ter dodatnih finančnih protokolov z Izraelom, Portugalsko in Malto.

9

Na četrti tristranski konferenci v Bruslju so razpravljali o spodbujanju gospodarske rasti s krepitvijo strukturnega prilagajanja, nekaterimi ukrepi za delitev dela in krepitvijo storitvenega sektorja v prihodnosti.

29

Komisija Evropskih skupnosti je sprejela pozitivno mnenje o prošnji Španije za članstvo v Evropski skupnosti. Pristopna pogajanja so se začela 5. februarja 1979.

December

4-5

Na zasedanju Evropskega sveta v Bruslju so potrdili uvedbo evropskega monetarnega sistema z evropsko denarno enoto ECU in ustanovili odbor, ki naj bi proučil potrebne spremembe delovanja institucij in postopkov zaradi nadaljnje širitve.

19

Predstavniki držav članic so predsedniku Komisije Royu Jenkinsu mandat podaljšali za dve leti (od 6. januarja 1979 do 5. januarja 1981).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Glej tudi
Back to top