Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1978

Istoria Uniunii Europene - 1978


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Ianuarie

1

Danemarca preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

Februarie

2

Djibouti depune la Secretariatul General al Consiliului instrumentele de aderare la Convenţia de la Lomé.

6

Intră în vigoare Convenţia de la Barcelona privind protecţia Mării Mediterane (semnată în februarie 1976).

13

Se deschid negocierile între Comunitate şi Iugoslavia pentru un acord de cooperare care să înlocuiască acordul comercial având termenul de expirare la data de 30 august.

Martie

6-11

Comunitatea participă la reuniunea ministerială a Consiliului pentru comerţ şi dezvoltare al UNCTAD, organizată pentru a analiza gradul de îndatorare al ţărilor în curs de dezvoltare.

9

Hotărârea Simmenthal. Curtea Europeană de Justiţie consolidează principiul prevalenţei dreptului comunitar.

22-24

La Tokyo (Japonia) au loc consultări CEE-Japonia privind măsurile necesare pentru soluţionarea dificultăţilor apărute ca urmare a balanţei comerciale excedentare a Japoniei în relaţie cu Comunitatea.

28-19/5

Comunitatea participă ca observator la cea de-a şaptea sesiune a celei de-a treia Conferinţe ONU privind dreptul mărilor.

Aprilie

3

Comunitatea şi Republica Populară Chineză semnează un acord comercial care urmează să intre în vigoare la 1 iunie.

7-8

La Copenhaga (Danemarca) este organizată o reuniune a Consiliului European. Se ajunge la un acord privind primele alegeri directe pentru Parlamentul European; şefii de stat sau de guvern se asociază declaraţiei comune a Parlamentului, Consiliului şi Comisiei privind respectarea drepturilor fundamentale.

Mai

19

Comisia adoptă un aviz favorabil privind solicitarea de aderare a Portugaliei.

Iunie

6

Consiliul acceptă solicitarea Portugaliei de aderare la Comunitate şi deschide negocierile.

29-30

Comunitatea iniţiază negocieri cu SUA în ceea ce priveşte dificultăţile apărute ca urmare a aplicării Legii privind controlul substanţelor toxice pentru produsele comunitare.

Iulie

1

Germania preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

6-7

La Bremen (Germania) are loc o reuniune a Consiliului European. Se ajunge la un acord referitor la o strategie comună de accelerare a dezvoltării economice, în vederea reducerii şomajului şi creării unui Sistem Monetar European (SME).

13

Este adoptată o declaraţie comună privind statutul „rundei Tokyo”.

16-17

Comunitatea participă pentru a doua oară ca membru deplin la summitul economic occidental organizat la Bonn (Germania).

24

În cadrul unei reuniuni ministeriale de la Bruxelles se deschid negocierile pentru o nouă convenţie între CEE şi statele din Africa, Caraibe, Pacific. Aceasta ar urma să înlocuiască Convenţia de la Lomé, care expiră la 1 martie 1980.

25

Consiliul adoptă decizia prin care zilele de 7-10 iunie 1979 sunt stabilite ca datele în care vor fi organizate primele alegeri directe pentru Parlamentul European.

Septembrie

26

Consiliul adoptă câteva acorduri de cooperare cu Algeria, Maroc, Tunisia, Egipt, Siria, Iordania şi Liban şi protocoale financiare adiţionale cu Israel, Portugalia şi Malta.

27

Insulele Solomon depun instrumentele de aderare la Convenţia Lomé.

Octombrie

9

Reprezentanţii guvernelor statelor membre se reunesc în cadrul Consiliului şi semnează convenţia de aderare a Danemarcei, Irlandei şi Regatului Unit la Convenţia privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială.

24

La Ottawa (Canada) este semnată noua Convenţie privind cooperarea multilaterală în Atlanticul de Nord-Vest.

Noiembrie

1

Intră în vigoare acordurile de cooperare cu ţările din Magreb (Algeria, Maroc, Tunisia) şi ţările din Mashreq (Egipt, Siria, Iordania, Liban) şi protocoalele financiare adiţionale cu Israel, Portugalia şi Malta.

9

Cea de-a patra conferinţă tripartită se desfăşoară la Bruxelles (Belgia) şi examinează stimularea dezvoltării prin intensificarea măsurilor de readaptare structurală, anumite măsuri de partajare a muncii şi un rol sporit pentru sectorul serviciilor în viitor.

29

Comisia adoptă un aviz favorabil privind solicitarea de aderare a Spaniei. Negocierile se vor deschide la 5 februarie 1979.

Decembrie

4-5

Consiliul European se întruneşte la Bruxelles (Belgia). Acesta instituie Sistemul Monetar European bazat pe unitatea monetară europeană (ECU) şi decide să înfiinţeze un comitet de analiză a modificărilor mecanismelor şi procedurilor instituţionale în contextul extinderii.

19

Reprezentanţii guvernelor statelor membre reînnoiesc mandatul lui Roy Jenkins în funcţia de preşedinte al Comisiei pentru perioada 6 ianuarie 1979 - 5 ianuarie 1981.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Alte linkuri: