Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1978

Historia Unii Europejskiej - 1978


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Styczeń

1

Dania przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

Luty

2

Dżibuti składa w Sekretariacie Generalnym Rady dokumenty przystąpienia do konwencji z Lome.

6

Wchodzi w życie Konwencja barcelońska o ochronie Morza Śródziemnego, podpisana w lutym 1976 r.

13

Rozpoczęcie negocjacji między Wspólnotą a Jugosławią w sprawie zawarcia umowy o współpracy, która miałaby zastąpić umowę handlową wygasającą dnia 30 sierpnia.

Marzec

6-11

Wspólnota uczestniczy w spotkaniu ministerialnym Rady UNCTAD ds. Handlu i Rozwoju, które zostało zorganizowane w celu omówienia kwestii zadłużenia krajów rozwijających się.

9

Orzeczenie w sprawie Simmenthal. Europejski Trybunał Sprawiedliwości konsoliduje zasadę nadrzędności prawa wspólnotowego.

22-24

W Tokio w Japonii odbywają się konsultacje EWG-Japonia w sprawie kroków, które należy podjąć w celu przezwyciężenia problemów wynikających z nadwyżki w bilansie handlowym Japonii ze Wspólnotą.

28-19/5

Wspólnota uczestniczy w roli obserwatora w siódmej sesji Trzeciej Konferencji ONZ w sprawie Prawa Morskiego.

Kwiecień

3

Wspólnota i Chińska Republika Ludowa podpisują umowę handlową, która wchodzi w życie 1 czerwca.

7-8

Posiedzenie Rady Europejskiej w Kopenhadze w Danii. Zostaje osiągnięte porozumienie dotyczące pierwszych wyborów bezpośrednich do Parlamentu Europejskiego; szefowie państw lub rządów przyłączają się do wspólnej deklaracji Parlamentu, Rady i Komisji w sprawie poszanowania praw podstawowych.

Maj

19

Komisja wydaje pozytywną opinię w sprawie wniosku Portugalii o członkostwo we Wspólnocie.

Czerwiec

6

Rada podejmuje pozytywną decyzję w sprawie wniosku Portugalii o członkostwo we Wspólnocie i rozpoczyna negocjacje.

29-30

Wspólnota rozpoczyna negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie problemów wynikających ze stosowania ustawy o kontroli substancji toksycznych do produktów wspólnotowych.

Lipiec

1

Niemcy przejmują prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

6-7

Posiedzenie Rady Europejskiej w Bremie w Niemczech. Zostaje osiągnięte porozumienie w sprawie wspólnej strategii osiągania wyższej stopy wzrostu gospodarczego w celu zmniejszenia bezrobocia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego systemu walutowego (ESW).

13

Przyjęcie wspólnego oświadczenia w sprawie statusu „rundy tokijskiej".

16-17

Wspólnota po raz drugi w pełni uczestniczy w Zachodnim Szczycie Gospodarczym w Bonn w Niemczech.

24

Podczas spotkania ministerialnego w Brukseli zostają oficjalnie rozpoczęte negocjacje w sprawie nowej konwencji między państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) a EWG, która ma zastąpić konwencję z Lome wygasającą dnia 1 marca 1980 r.

25

Rada przyjmuje decyzję wyznaczającą termin pierwszych wyborów bezpośrednich do Parlamentu Europejskiego na dni 7–10 czerwca 1979 r.

Wrzesień

26

Rada przyjmuje umowy o współpracy z Algierią, Marokiem, Tunezją, Egiptem, Syrią, Jordanią i Libanem oraz dodatkowe protokoły finansowe z Izraelem, Portugalią i Maltą.

27

Wyspy Salomona składają dokumenty przystąpienia do konwencji z Lome.

Październik

9

Przedstawiciele rządów państw członkowskich uczestniczący w posiedzeniu Rady podpisują konwencję o przystąpieniu Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii do konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

24

W Ottawie w Kanadzie podpisana zostaje nowa konwencja w sprawie wielostronnej współpracy na północno-wschodnim Atlantyku.

Listopad

1

Wchodzą w życie umowy o współpracy z krajami Maghrebu (Algieria, Maroko, Tunezja) oraz krajami Maszreku (Egipt, Syria, Jordania, Liban) oraz dodatkowe protokoły finansowe z Izraelem, Portugalią i Maltą.

9

W Brukseli w Belgii odbywa się czwarta konferencja trójstronna, której uczestnicy analizują stymulację wzrostu, zintensyfikowane środki strukturalne na rzecz readaptacji, niektóre środki podziału pracy oraz większą rolę sektora usług w przyszłości.

29

Komisja wydaje korzystną opinię w sprawie wniosku Hiszpanii o członkostwo we Wspólnocie. Negocjacje rozpoczną się dnia 5 lutego 1979 r.

Grudzień

4-5

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii. Rada ustanawia Europejski System Walutowy oparty na europejskiej jednostce walutowej (ECU) i podejmuje decyzję o powołaniu komitetu, który zajmie się dostosowaniem mechanizmów instytucjonalnych oraz procedur w kontekście rozszerzenia.

19

Przedstawiciele rządów państw członkowskich odnawiają kadencję Roya Jenkinsa na stanowisku przewodniczącego Komisji na okres od dnia 6 stycznia 1979 r. do dnia 5 stycznia 1981 r.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zobacz również
Back to top