Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1978

Eiropas Savienības vēsture - 1978


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Janvāris

1

Dānija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

Februāris

2

Pievienojoties Lomes konvencijai, Džibutija Padomes Ģenerālsekretariātam nodod glabāšanā pievienošanās instrumentus.

6

Stājas spēkā 1976. gada februārī parakstītā Barselonas konvencija par Vidusjūras aizsardzību.

13

Tiek atklātas sarunas starp Kopienu un Dienvidslāviju par sadarbības nolīgumu, kas aizstātu tirdzniecības nolīgumu, kura termiņš beidzas 30. augustā.

Marts

6-11

Kopiena apmeklē ANO Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD) valdes ministru sanāksmi, kas tiek rīkota, lai apspriestu jaunattīstības valstu parādsaistības.

9

Spriedums lietā Simmenthal. Eiropas Kopienu Tiesa nostiprina Kopienas tiesību pārākuma principu.

22-24

Tokijā (Japānā) notiek EEK un Japānas pārrunas par pasākumiem, kas veicami, lai atrisinātu problēmas saistībā ar Japānas tirdzniecības bilances pārpalikumu attiecībā uz Kopienu.

28-19/5

Kopiena kā novērotāja apmeklē ANO Trešās konferences par jūras tiesībām septīto sesiju.

Aprīlis

3

Kopiena un Ķīnas Tautas Republika paraksta tirdzniecības nolīgumu, kas stāsies spēkā 1. jūnijā.

7-8

Kopenhāgenā (Dānijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tiek panākta vienošanās par pirmajām tiešajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Valstu vai to valdību vadītāji pievienojas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajai deklarācijai par pamattiesību ievērošanu.

Maijs

19

Komisija pieņem labvēlīgu atzinumu par Portugāles dalības pieteikumu.

Jūnijs

6

Padome atbalsta Portugāles pieteikumu dalībai Kopienā un sāk sarunas.

29-30

Kopiena sāk sarunas ar ASV par problēmām saistībā ar Toksisko vielu uzraudzības likuma piemērošanu Kopienas produktiem.

Jūlijs

1

Vācija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

6-7

Brēmenē (Vācijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tiek panākta vienošanās par kopēju stratēģiju ekonomikas izaugsmes paātrināšanai, lai samazinātu bezdarbu un plānotu Eiropas Monetārās sistēmas (EMS) izveidi.

13

Tiek pieņemta kopīga deklarācija par Tokijas sarunu kārtas statusu.

16-17

Kopiena otro reizi pilntiesīgi piedalās rietumvalstu augstākā līmeņa sanāksmē par ekonomikas jautājumiem, kas notiek Bonnā (Vācijā).

24

Ministru sanāksmē Briselē tiek oficiāli sāktas sarunas par jauno Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu un EEK konvenciju, lai aizstātu Lomes konvenciju, kas būs spēkā līdz 1980. gada 1. martam.

25

Padome nolemj, ka Eiropas Parlamenta pirmās tiešās vēlēšanas notiks 1979. gada 7.–10. jūnijā.

Septembris

26

Padome pieņem vairākus sadarbības nolīgumus ar Alžīriju, Maroku, Tunisiju, Ēģipti, Sīriju, Jordāniju un Libānu un papildu finanšu protokolus ar Izraēlu, Portugāli un Maltu.

27

Pievienojoties Lomes konvencijai, Zālamana salas nodod glabāšanā pievienošanās instrumentus.

Oktobris

9

Dalībvalstu valdību pārstāvji, tiekoties Padomē, paraksta Konvenciju par Apvienotās Karalistes, Dānijas un Īrijas pievienošanos Konvencijai par jurisdikciju un spriedumu izpildi civillietās un komerclietās.

24

Otavā (Kanādā) tiek parakstīta jaunā Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļrietumatlantijas zvejniecībā.

Novembris

1

Stājas spēkā sadarbības nolīgumi ar Magribas valstīm (Alžīriju, Maroku, Tunisiju) un Mašrikas valstīm (Ēģipti, Sīriju, Jordāniju, Libānu) un papildu finanšu protokoli ar Izraēlu, Portugāli un Maltu.

9

Briselē (Beļģijā) notiek Ceturtā trīspusējā konference, kurā spriež par to, kā veicināt izaugsmi, pastiprinot strukturālos readaptācijas pasākumus un noteiktus darba dalīšanas mehānismus un paredzot lielāku lomu pakalpojumu nozarei nākotnē.

29

Komisija sniedz labvēlīgu atzinumu par Spānijas dalības pieteikumu. Sarunas sāksies 1979. gada 5. februārī.

Decembris

4-5

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek izveidota Eiropas Monetārā sistēma, balstoties uz Eiropas valūtas vienību (ekiju), un pieņemts lēmums izveidot komiteju, kas paplašināšanās kontekstā apsvērs institucionālo mehānismu un procedūru pielāgošanu.

19

Dalībvalstu valdību pārstāvji pagarina Roja Dženkinsa pilnvaru termiņu Komisijas priekšsēdētāja amatā no 1979. gada 6. janvāra līdz 1981. gada 5. janvārim.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Skatīt arī
Back to top