Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1978 m.

Europos Sąjungos istorija - 1978 m.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Sausis

1 d.

Danija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

Vasaris

2 d.

Džibutis Tarybos Generaliniame sekretoriate deponavo prisijungimo prie Lomės konvencijos dokumentus.

6 d.

Įsigaliojo 1976 m. vasario mėn. pasirašyta Barselonos konvencija dėl Viduržemio jūros apsaugos.

13 d.

Prasidėjo Bendrijos ir Jugoslavijos derybos dėl bendradarbiavimo susitarimo, kuris pakeistų rugpjūčio 30 d. baigiantį galioti prekybos susitarimą.

Kovas

6–11 d.

Bendrija dalyvavo Jungtinių Tautų prekybos ir vystymosi konferencijos (UNCTAD) Prekybos ir vystymosi tarybos ministrų susitikime, surengtame besivystančių šalių skoloms aptarti.

9 d.

Sprendimas „Simmenthal“ byloje. Europos Teisingumo Teismas įtvirtino Bendrijos teisės viršenybės principą.

22–24 d.

Tokijuje (Japonija) surengtos EEB ir Japonijos konsultacijos dėl veiksmų, kurių turi būti imtasi siekiant išspręsti problemas, kurias sukėlė Japonijos prekybos su Bendrija balanso perteklius.

Kovo 28–gegužės 19 d.

Bendrija stebėtojos teisėmis dalyvavo trečiosios JT jūrų teisės konferencijos septintojoje sesijoje.

Balandis

3 d.

Bendrija ir Kinijos Liaudies Respublika pasirašė prekybos susitarimą, įsigaliojusį birželio 1 d.

7–8 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Kopenhagoje (Danija). Pasiektas susitarimas dėl pirmų tiesioginių Europos Parlamento rinkimų; valstybių ar vyriausybių vadovai palaikė bendrą Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaraciją dėl pagarbos pagrindinėms teisėms.

Gegužė

19 d.

Teigiama Komisijos nuomonė dėl Portugalijos narystės paraiškos.

Birželis

6 d.

Taryba nusprendė pritarti Portugalijos narystės Bendrijoje paraiškai ir pradėjo derybas.

29–30 d.

Bendrija pradėjo derybas su JAV dėl problemų, kylančių dėl Toksinių medžiagų kontrolės akto taikymo Bendrijos produktams.

Liepa

1 d.

Vokietija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

6–7 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Brėmene (Vokietija). Pasiektas susitarimas dėl bendros strategijos, kuria siekiama spartesnio ekonomikos augimo, kad būtų sumažintas nedarbas, ir planuojama sukurti Europos pinigų sistemą (EPS).

13 d.

Priimtas bendras pareiškimas dėl Tokijo derybų raundo padėties.

16–17 d.

Bendrija antrą kartą visomis teisėmis dalyvavo Bonoje (Vokietija) surengtame Vakarų šalių aukščiausiojo lygio susitikime ekonomikos klausimais.

24 d.

Ministrų susitikime Briuselyje oficialiai pradėtos derybos dėl naujos Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) bei EEB konvencijos, kuri turėtų pakeisti 1980 m. kovo 1 d. baigsiančią galioti Lomės konvenciją.

25 d.

Taryba priėmė sprendimą, kuriuo nustatoma, kad pirmi tiesioginiai rinkimai į Europos Parlamentą vyks 1979 m. birželio 7–10 dienomis.

Rugsėjis

26 d.

Taryba priėmė kelis bendradarbiavimo susitarimus su Alžyru, Maroku, Tunisu, Egiptu, Sirija, Jordanija bei Libanu ir papildomus finansinius protokolus su Izraeliu, Portugalija ir Malta.

27 d.

Saliamono Salos deponavo prisijungimo prie Lomės konvencijos dokumentus.

Spalis

9 d.

Taryboje susitikę valstybių narių vyriausybių atstovai pasirašė Konvenciją dėl Airijos, Danijos ir Jungtinės Karalystės prisijungimo prie Konvencijos dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo.

24 d.

Otavoje (Kanada) pasirašyta nauja konvencija dėl daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės vakarų Atlante.

Lapkritis

1 d.

Įsigaliojo bendradarbiavimo susitarimai su Magrebo (Alžyru, Maroku, Tunisu) ir Mašreko (Egiptu, Sirija, Jordanija ir Libanu) šalimis ir papildomi finansiniai protokolai su Izraeliu, Portugalija ir Malta.

9 d.

Briuselyje (Belgija) surengta ketvirtoji trišalė konferencija. Joje nagrinėti klausimai: kaip paskatinti augimą tvirtesnėmis struktūrinio pritaikymo priemonėmis, tam tikros darbo pasidalijimo priemonės ir didesnis paslaugų sektoriaus vaidmuo ateityje.

29 d.

Komisija priėmė teigiamą nuomonę dėl Ispanijos narystės Bendrijoje paraiškos. Derybos bus pradėtos 1979 m. vasario 5 d.

Gruodis

4–5 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Briuselyje (Belgija). Per jį nuspręsta sukurti Europos pinigų sistemą, grindžiamą Europos piniginiu vienetu (ekiu), ir įsteigti komitetą, kuris svarstytų, kaip pritaikyti institucinius mechanizmus ir procedūras atsižvelgiant į plėtrą.

19 d.

Valstybių narių vyriausybių atstovai pratęsė Komisijos Pirmininko R. Jenkinso kadenciją nuo 1979 m. sausio 6 d. iki 1981 m. sausio 5 d.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Papildoma informacija
Back to top