Európai Unió

Az Európai Unió története - 1978

Az Európai Unió története - 1978


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1

Dánia átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét.

Február

2

Dzsibuti letétbe helyezi a Tanács főtitkárságán a Loméi Egyezményhez történő csatlakozást igazoló okmányokat.

6

Hatályba lép az 1976 februárjában aláírt barcelonai egyezmény a Földközi-tengernek a szennyezés elleni védelméről.

13

Tárgyalások kezdődnek a Közösség és Jugoszlávia között, hogy az augusztus 30-án hatályát vesztő kereskedelmi megállapodás helyébe együttműködési megállapodás lépjen.

Március

6-11

A Közösség részt vesz az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának Kereskedelmi és Fejlesztési Tanácsa által tartott miniszteri ülésén, amelynek témája a fejlődő országok adóssága.

9

Ítélet a Simmenthal-ügyben. Az Európai Bíróság megerősíti a közösségi jog elsőbbségének elvét.

22-24

EGK–Japán konzultáció Tokióban (Japán). A résztvevők megvitatják, milyen intézkedésekre van szükség Japánnak a Közösségbe irányuló kereskedelmi többletéből fakadó problémák felszámolásához.

28 – május 19.

A Közösség megfigyelőként veszt részt az ENSZ harmadik tengerjogi konferenciájának hetedik ülésén.

Április

3

A Közösség és a Kínai Népköztársaság kereskedelmi megállapodást ír alá, amely június 1-jén lép hatályba.

7-8

Az Európai Tanács ülése Koppenhágában (Dánia). Megállapodás születik az első közvetlen európai parlamenti választásokról. Az állam-, illetve kormányfők aláírják a Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozatát az alapvető jogok tiszteletben tartásáról.

Május

19

A Bizottság kedvezően ítéli meg Portugália csatlakozási kérelmét.

Június

6

A Tanács elfogadja Portugália csatlakozási kérelmét és megnyitja a tárgyalásokat.

29-30

A Közösség tárgyalásokat kezdeményez az Egyesült Államokkal a mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvénynek a közösségi termékekre történő alkalmazásából fakadó problémákról.

Július

1

Németország átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét.

6-7

Az Európai Tanács ülése Brémában (Németország). Megállapodás születik egy olyan közös stratégiáról, amelynek célja a gazdaság nagyobb arányú növekedése annak érdekében, hogy csökkenjen a munkanélküliség. Megállapodnak az Európai Monetáris Rendszer létrehozásában is.

13

Közös nyilatkozat elfogadása a tokiói forduló állapotáról.

16-17

A Közösség másodszorra vesz részt a nyugati országok gazdasági csúcstalálkozóján Bonnban (Németország).

24

Az új AKCS–EGT egyezmény megkötésére irányuló tárgyalások hivatalos megnyitása a Brüsszelben megrendezett miniszteri konferencián. Az egyezmény az 1980. március 1-jén hatályát vesztő Loméi Egyezmény helyébe lépne.

25

A Tanács határozatot fogad el, amelyben kijelöli az első közvetlen európai parlamenti választások időpontját (1979. június 7–10.)

Szeptember

26

A Tanács együttműködési megállapodást köt Algériával, Marokkóval, Tunéziával, Egyiptommal, Szíriával, Jordániával és Libanonnal, valamint kiegészítő pénzügyi jegyzőkönyvet ír alá Izraellel, Portugáliával és Máltával.

27

Salamon-szigetek letétbe helyezi a Loméi Egyezményhez történő csatlakozást igazoló okmányokat.

Október

9

A tagállami kormányok képviselői a Tanácsban aláírják azt az egyezményt, amely lehetővé teszi Dánia, Írország és az Egyesült Királyság számára, hogy csatlakozzon a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról és a határozatok végrehajtásáról szóló egyezményhez.

24

Az északnyugat-atlanti térség országainak többoldalú együttműködéséről szóló egyezmény aláírása Ottawában (Kanada).

November

1

Hatályba lép a három északnyugat-afrikai országgal (Algéria, Marokkó és Tunézia) és a négy Mashreq-országgal (Egyiptom, Szíria, Jordánia, Libanon) kötött együttműködési megállapodás, illetve az Izraellel, Portugáliával és Máltával kötött kiegészítő pénzügyi jegyzőkönyv.

9

A brüsszeli negyedik háromoldalú konferencián (Belgium) a résztvevők megvizsgálják, miképpen serkenthető a jövőben a gazdaság strukturális readaptációs intézkedésekkel, bizonyos munkamegosztási intézkedésekkel, és a szolgáltatási ágazat nagyobb bevonásával.

29

A Bizottság kedvezően ítéli meg Spanyolország csatlakozási kérelmét. A tárgyalások 1979. február 5-én kezdődnek.

December

4-5

Az Európai Tanács ülése Brüsszelben (Belgium). Az állam-, illetve kormányfők létrehozzák az európai valutaegységen (ECU) alapuló Európai Monetáris Rendszert, emellett bizottság felállításáról döntenek, amelynek feladata az intézményi mechanizmusok és eljárások kiigazításának megtervezése a bővítés fényében.

19

A tagállami kormányok képviselői megújítják a Bizottság elnökének, Roy Jenkins-nek a mandátumát (1979. január 6.—1981. január 5.).

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Kapcsolódó weboldalak
Back to top