an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1978

Stair an Aontais Eorpaigh - 1978


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Eanáir

1

Déanann Djibouti na hionstraimí aontachais le Coinbhinsiún Lomé a thaisceadh le hArdrúnaíocht na Comhairle.

Feabhra

2

Déanann Djibouti na hionstraimí aontachais le Coinbhinsiún Lomé a thaisceadh le hArdrúnaíocht na Comhairle.

6

Tagann Coinbhinsiún Barcelona chun an Mheánmhuir a Chosaint, a síníodh i bhFeabhra 1976, i bhfeidhm.

13

Osclaítear idirbheartaíochtaí idir an Comhphobal agus an Iúgslaiv um chomhaontú comhair chun dul in ionad an chomhaontú trádála a rachaidh as feidhm ar 30 Lúnasa.

Márta

6-11

D’fhreastail an Comhphobal ar an gcruinniú airí de Bhord Trádála agus Forbartha UNCTAD, a reáchtáladh chun féichiúnas tíortha forbraíochta a phlé.

9

Rialú Simmenthal. Déanann Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach prionsabal cheannas dhlí an Chomhphobail a chomhdhlúthú.

22-24

Reáchtáiltear comhairliúcháin idir an CEE agus an tSeapáin i dTóiceo, an tSeapáin maidir leis na céimeanna atá le glacadh chun teacht thar na fadhbanna a tháinig chun cinn mar thoradh ar bharrachas chomhardú na trádála ag an tSeapáin leis an gComhphobal.

28-19/5

Freastalaíonn an Comhphobal ar an seachtú seisiún de Chomhdháil na NA ar Dhlí na Farraige mar bhreathnóir.

Aibreán

3

Síníonn an Comhphobal agus Daon-Phoblacht na Síne comhaontú trádála, a thagann i bhfeidhm ar 1 Eanáir.

7-8

Reáchtáiltear Comhairle Eorpach i gCóbanhávan, an Danmhairg. Tagtar ar chomhaontú maidir leis na chéad thoghcháin dhíreacha do Pharlaimint na hEorpa; ceanglaíonn na cinn stáit nó rialtais iad féin le comhdhearbhú na Parlaiminte, na Comhairle agus an Choimisiúin i dtaobh ceart bunúsach.

Bealtaine

19

Glacann an Coimisiún tuairim fhabhrach faoi iarratas na Portaingéile ar bhallraíocht.

Meitheamh

6

Cinneann an Chomhairle i bhfabhar iarratas na Portaingéile ar bhallraíocht ar an gComhphobal agus osclaíonn sí idirbheartaíochtaí.

29-30

Osclaíonn an Comhphobal idirbheartaíochtaí le SAM faoi fhadhbanna ag teacht chun cinn ó chur i bhfeidhm an Achta um Rialú Substaintí Tocsaineacha ar tháirgí an Chomhphobail.

July

1

Téann an Ghearmáin i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

6-7

Reáchtáiltear Comhairle Eorpach i Bremen, an Ghearmáin. Tagtar ar chomhaontú faoi chomhstraitéis chun ráta níos airde d’fhás geilleagrach a bhaint amach d’fhonn dífhostaíocht a laghdú agus chun beartú Córas Airgeadaíochta Eorpach (CAE) a bhunú.

13

Glactar comhráiteas ar stádas “babhta Thóiceo”.

16-17

Glacann an Comhpháirt go hiomlán den dara huair i gCruinniú Mullaigh Eacnamaíochta an Iarthair a reáchtáiltear i Bonn, an Ghearmáin.

24

Osclaítear go hoifigiúil idirbheartaíochtaí um choinbhinsiún nua idir na Stáit san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) chun dul in ionad Choinbhinsiún Lomé a rachaidh as feidhm ar 1 Márta, 1980, ag cruinniú airí sa Bhruiséil.

25

Glacann an Chomhairle cinneadh a shocraíonn 7- 10 Meitheamh 1979 mar na dátaí ar a reáchtálfar na chéad thoghcháin dhíreacha do Pharlaimint na hEorpa.

Meán Fómhair

26

Glacann an Chomhairle go leor comhaontuithe leis an Ailgéir, le Maracó, leis an Túinéis, leis an Éigipt, leis an tSiria, leis an Iordáin agus leis an Liobáin chomh maith le prótacail airgeadais bhreise le hIosrael, leis an bPortaingéil agus le Málta.

27

Déanann Oileáin Sholomón na hionstraimí aontachais le Coinbhinsiún Lomé a thaisceadh.

Deireadh Fómhair

9

Shínigh ionadaithe rialtais na mBallstát a tháinig le chéile laistigh den Chomhairle an Coinbhinsiún maidir le hAontachas na Danmhairge, na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe leis an gCoinbhinsiún ar Dhlínse agus ar Fhorghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála.

24

Sínítear an Coinbhinsiún nua faoi chomhoibriú iltaobhach san Atlantach thiar thuaidh in Ottawa, Ceanada.

Samhain

1

Tagann na comhaontuithe um Chomhar le tíortha na Magraibe (an Ailgéir, Maracó, an Túinéis) agus tíortha na Maisreice (an Éigipt, an tSiria, an Iordáin, an Liobáin) agus prótacail airgeadais bhreise le hIosrael, leis an bPortaingéil agus le Málta i bhfeidhm.

9

Scrúdaíonn an Ceathrú Comhdháil Thríthaobhach sa Bhruiséil, an Bheilg spreagadh an fháis trí bhearta treisithe um athoiriúnú struchtúrach, bearta áirithe um roinnt oibre agus ról níos mó don earnáil seirbhísí sa todhchaí.

29

Tugann an Coimisiún tuairim fhabhrach ar iarratas na Spáinne ar bhallraíocht. Osclóidh idirbheartaíochtaí ar 5 Feabhra, 1979.

Nollaig

4-5

Reáchtáiltear Comhairle Eorpach sa Bhruiséil, an Bheilg. Bunaíonn sí an Córas Airgeadaíochta Eorpach atá bunaithe ar an aonad airgeadra Eorpach (an ECU) agus cinneann sí coiste a bhunú chun leasuithe ar mheicníochtaí agus ar nósanna imeachta institiúideacha a mheas i gcomhthéacs méadaithe.

19

Déanann ionadaithe rialtais na mBallstát téarmaí oifige an tUasal Jenkins mar uachtarán ar an gCoimisiún a athnuachan le haghaidh na tréimhse ó 6 Eanáir, 1979 go dtí 5 Eanáir, 1981.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Féach freisin
Back to top