Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1978

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1978


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Ιανουάριος

1

Η Δανία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Φεβρουάριος

2

Το Τζιμπουτί καταθέτει στη γενική γραμματεία του Συμβουλίου τα έγγραφα προσχωρήσεως στη σύμβαση Λομέ.

6

Τίθεται σε ισχύ η σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου, που υπεγράφη τον Φεβρουάριο 1976.

13

Έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κοινότητας και της Γιουγκοσλαβίας για συμφωνία συνεργασίας, η οποία θα αντικαταστήσει την εμπορική συμφωνία η ισχύ της οποίας λήγει στις 30 Αυγούστου.

Μάρτιος

6-11

Η Κοινότητα παρίσταται στην υπουργική σύνοδο του Συμβουλίου Εμπορίου και Ανάπτυξης της UNCTAD, όπου συζητείται το χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών.

9

Απόφαση Simmenthal. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικυρώνει την αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου.

22-24

Εκδίδεται κοινή δήλωση μετά το πέρας των διαβουλεύσεων ΕΟΚ-Ιαπωνίας, που πραγματοποιούνται στο Τόκιο, Ιαπωνία, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την άρση των προβλημάτων που δημιουργεί το εμπορικό πλεόνασμα της Ιαπωνίας με την Κοινότητα.

28-19/5

Η Κοινότητα παρίσταται, με την ιδιότητα του παρατηρητή, στην έβδομη σύνοδο της τρίτης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για το Δίκαιο της Θαλάσσης.

Απρίλιος

3

Η Κοινότητα και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας υπογράφουν εμπορική συμφωνία, η οποία τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου.

7-8

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη, Δανία. Επιτυγχάνεται συμφωνία για την πρώτη άμεση εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συνυπογράφουν την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Μάιος

19

Η Επιτροπή διατυπώνει ευνοϊκή γνώμη για την αίτηση προσχώρησης της Πορτογαλίας.

Ιούνιος

6

Το Συμβούλιο αποφασίζει υπέρ της αίτησης προσχώρησης της Πορτογαλίας στην Κοινότητα και κηρύσσει την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

29-30

Η Κοινότητα αρχίζει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της Πράξεως για τον έλεγχο των τοξικών ουσιών για τα κοινοτικά προϊόντα.

Ιούλιος

1

Η Γερμανία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

6-7

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Βρέμη, Γερμανία. Επιτυγχάνεται συμφωνία σχετικά με κοινή στρατηγική για την επίτευξη υψηλότερου ποσοστού οικονομικής ανάπτυξης, με στόχο τη μείωση της ανεργίας, και εγκρίνεται σχέδιο για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ).

13

Εκδίδεται κοινή δήλωση για το καθεστώς των διαπραγματεύσεων του "Γύρου του Τόκιο".

16-17

Η Κοινότητα συμμετέχει πλήρως για δεύτερη φορά στην οικονομική σύνοδο κορυφής της Δύσης που πραγματοποιείται στη Βόννη, Γερμανία.

24

Αρχίζουν επίσημα, στις Βρυξέλλες, οι διαπραγματεύσεις, σε επίπεδο Υπουργών, για τη νέα σύμβαση μεταξύ των κρατών Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού (ΑΚΕ) και της ΕΟΚ που θα αντικαταστήσει τη σύμβαση Λομέ, η ισχύς της οποίας λήγει την 1η Μαρτίου 1980.

25

Το Συμβούλιο εκδίδει την απόφαση περί καθορισμού των ημερομηνιών κατά τις οποίες θα διενεργηθούν οι πρώτες άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σεπτέμβριος

26

Το Συμβούλιο συνάπτει ορισμένες συμφωνίες συνεργασίας με την Αλγερία, το Μαρόκο, την Τυνησία, την Αίγυπτο, τη Συρία, την Ιορδανία και τον Λίβανο και συμπληρωματικά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα με το Ισραήλ, την Πορτογαλία και τη Μάλτα.

27

Οι Νήσοι του Σολομώντος καταθέτουν τα έγγραφα προσχωρήσεως στη σύμβαση Λομέ.

Οκτώβριος

9

Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχόμενοι στο πλαίσιο του Συμβουλίου, υπογράφουν τη σύμβαση προσχωρήσεως της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και τη σύμβαση για τη δικαιοδοσία και την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

24

Υπογράφεται στην Οττάβα, Καναδάς, η νέα σύμβαση πολυμερούς συνεργασίας στον βορειοδυτικό Ατλαντικό.

Νοέμβριος

1

Τίθενται σε ισχύ οι συμφωνίες συνεργασίας με τις χώρες του Μαγκρέμπ (Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία) και του Μασρέκ (Αίγυπτος, Συρία, Ιορδανία, Λίβανος) και συμπληρωματικά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα με το Ισραήλ, την Πορτογαλία και τη Μάλτα.

9

Πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, η τέταρτη τριμερής διάσκεψη κατά την οποία εξετάζεται η ενθάρρυνση της ανάπτυξης μέσω της εφαρμογής μέτρων διαρθρωτικής αναπροσαρμογής, καθώς και μέτρων για την κατανομή της εργασίας και τη διεύρυνση του ρόλου του τομέα των υπηρεσιών στο μέλλον.

29

Η Επιτροπή διατυπώνει ευνοϊκή γνώμη για την αίτηση προσχώρησης της Ισπανίας. Οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν στις 5 Φεβρουαρίου 1979.

Δεκέμβριος

4-5

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. Θεσπίζει το ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, το οποίο βασίζεται σε μια ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα (το ECU) και αποφασίζει τη σύσταση επιτροπής προσωπικοτήτων που θα εξετάσουν τις προσαρμογές των θεσμικών μηχανισμών και διαδικασιών ενόψει της διεύρυνσης.

19

Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών ανανεώνουν τη θητεία του κ. Jenkins ως προέδρου της Επιτροπής για την περίοδο από 6 Ιανουαρίου 1979 έως 5 Ιανουαρίου 1981.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Back to top