Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1978 r.

Историята на Европейския съюз - 1978 r.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Януари

1

Дания поема председателството на Съвета на Европейските общности.

Февруари

2

Джибути депозира в генералния секретариат на Съвета документите за присъединяване към Конвенцията от Ломе.

6

Влиза в сила Конвенцията от Барселона за опазване на Средиземно море, подписана през февруари 1976 г.

13

Започват преговори между Общността и Югославия за споразумение за сътрудничество, което да замени търговското споразумение, изтичащо на 30 август.

Март

6-11

Общността участва като наблюдател в срещата на равнище министри на Съвета за търговия и развитие на УНКТАД, на която се разискват дълговете на развиващите се страни.

9

Решение по делото Simmenthal. Съдът на Европейските общности консолидира принципа за предимство на правото на Общността.

22-24

В Токио, Япония, се провеждат консултации между ЕИО и Япония относно стъпките, необходими за преодоляване на проблемите, породени от излишъка в търговския баланса на Япония с Общността.

28-19/5

Общността участва като наблюдател в седмото заседание на третата Конференция на ООН по морско право.

Април

3

Общността и Китайската народна република подписват търговско споразумение, което влиза в сила на 1 юни.

7-8

В Копенхаген, Дания, се провежда заседание на Европейския съвет. Постигнато е споразумение за първите преки избори за Европейски парламент. Държавните и правителствените ръководители се присъединяват към съвместната декларация на Парламента, Съвета и Комисията за спазването на основните права.

Май

19

Комисията приема положително становище относно кандидатурата за членство на Португалия.

Юни

6

Съветът изразява положително становище относно кандидатурата на Португалия за членство в Общността и започва преговори.

29-30

Общността започва преговори със САЩ по проблемите, възникнали от прилагането на Закона за контрол на токсичните вещества спрямо продукти от Общността.

Юли

1

Германия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

6-7

В Бремен, Германия, се провежда заседание на Европейския съвет. Постигнато е съгласие за обща стратегия за постигане на по-висок икономически растеж с цел да се намали безработицата и за изготвяне на план за въвеждането на Европейска парична система (ЕПС).

13

Приета е обща декларация относно статута на Токийския кръг.

16-17

Общността за втори път е пълноправен участник в Срещата на високо равнище за икономиката на Запада, проведена в Бон, Германия.

24

На срещата на равнище министри в Брюксел започват официални преговори за нова конвенция между страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и ЕИО, която да замени Конвенцията от Ломе, изтичаща на 1 март 1980 г.

25

Съветът приема решение за провеждане на първите преки избори за Европейски парламент на 7-10 юни 1979 г.

Септември

26

Съветът приема няколко споразумения за сътрудничество с Алжир, Мароко, Тунис, Египет, Сирия, Йордания и Ливан и допълнителни финансови протоколи с Израел, Португалия и Малта.

27

Соломоновите острови депозират документи за присъединяване към Конвенцията от Ломе.

Октомври

9

На заседанието на правителствени представители на държавите-членки в Съвета се подписва Конвенцията за присъединяването на Дания, Ирландия и Обединеното кралство към Конвенцията относно компетентността и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.

24

В Отава, Канада, е подписана нова Конвенция за многостранно сътрудничество в северозападната част на Атлантическия океан.

Ноември

1

Влизат в сила споразуменията за сътрудничество с държавите от Магреб (Алжир, Мароко, Тунис) и държавите от Машрек (Египет, Сирия, Йордания, Ливан) и допълнителните финансови протоколи с Израел, Португалия и Малта.

9

Четвъртата тристранна конференция в Брюксел, Белгия, разглежда стимулирането на растеж чрез засилени мерки за структурно адаптиране, определени мерки за разпределяне на работата и по-голяма роля на сектора на услугите в бъдеще.

29

Комисията дава положително становище относно кандидатурата за членство на Испания. Преговорите ще започнат на 5 февруари 1979 г.

Декември

4-5

В Брюксел, Белгия, се провежда заседание на Европейския съвет. На заседанието се взема решение за създаване на Европейска парична система, основана на европейската парична единица (екю), и се взема решение за създаване на комисия, която да обсъди корекции на институционалните механизми и процедури в контекста на разширяването.

19

Представители на правителствата на държавите-членки вземат решение за подновяване на мандата на председателя на Комисията Рой Дженкинс за периода 6 януари 1979 г. – 5 януари 1981 г.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Вижте също
Back to top