Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1977

Zgodovina Evropske unije - 1977


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Januar

1

Združeno kraljestvo je prevzelo predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti. Začetek veljavnosti sklepa Evropske skupnosti o razširitvi meja ribolovnega območja na 200 milj od severnomorske in atlantske obale.

6

Začetek mandata nove komisije, imenovane decembra 1976, pod vodstvom britanskega politika Roya Jenkinsa.

18

Po podpisu sporazumov z državami Magreba aprila 1976 je Evropska skupnost podpisala sporazume o sodelovanju tudi z Egiptom, Jordanijo in Sirijo.

Marec

23

Nezaupnica Komisiji, ki so jo v Evropskem parlamentu predlagali 10. marca, ni dobila potrebne podpore večine.

25

Evropska skupnost je obeležila 20. obletnico podpisa Rimskih pogodb.

25-26

V Rimu, Italija, je potekalo zasedanje Evropskega sveta.

28

Portugalska je uradno vložila prošnjo za članstvo v Evropski skupnosti. São Tomé in Príncipe, Zelenortski otoki in Papua Nova Gvineja so z Evropsko skupnostjo podpisali več sporazumov in tako pristopili k Loméjski konvenciji.

April

5

Evropski parlament, Svet in Komisija so podpisali skupno deklaracijo o spoštovanju temeljnih pravic.

Maj

3

Evropska skupnost in Libanon sta v okviru sredozemske politike podpisala sporazum o sodelovanju.

7-8

Srečanje na vrhu na Downing Streetu v Londonu: Evropska skupnost je prvič v zgodovini sodelovala na gospodarskem srečanju zahodnih industrijskih držav.

17

Svet je uradno sprejel šesto direktivo o enotni osnovi za odmero davka na dodano vrednost (DDV).

23

Šesto zasedanje III. konference ZN o pomorskem pravu v New Yorku, ZDA.

30-2/6

Po 18 mesecih razprav se je konferenca o mednarodnem gospodarskem sodelovanju zaključila z ministrsko konferenco. 27 udeležencev se je dogovorilo o prenosu sredstev, kakovosti in količini uradne razvojne pomoči ter surovinah. Na dnevnem redu so bili tudi kmetijstvo, živila, infrastruktura in industrializacija.

Junij

1

Začetek veljavnosti pogodbe o večjih proračunskih pristojnostih Evropskega parlamenta.

15

Komisija je predlagala nov posojilni instrument Skupnosti za financiranje strukturnih naložb.

29-30

Zasedanje Evropskega sveta v Londonu, Združeno kraljestvo.

Julij

1

Belgija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti. Razširitev skupne carinske tarife na nove države članice: Dansko, Irsko in Združeno kraljestvo.

28

Španija je uradno vložila prošnjo za članstvo v Evropski skupnosti.

September

19-23

Komisija Evropskih skupnosti se je udeležila Svetovne konference o energiji v Istanbulu, Turčija.

26

Na 32. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov je predsednik Sveta, belgijski politik Henri Simonet, predstavil zunanjo politiko Evropske skupnosti.

Oktober

4

Začetek pogajalske konference v Beogradu, ki je sledila helsinški Konferenci o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE).

25

V Luxembourgu ustanovno zasedanje Računskega sodišča Evropskih skupnosti, ki je nadomestilo Revizijski odbor (Evropska gospodarska skupnost in Euratom) in revizorja Evropske skupnosti za premog in jeklo. Svet je določil, da bo sedež projekta Skupni evropski projekt Torus za nadzorovano jedrsko fuzijo v mestecu Culham, Združeno kraljestvo.

November

9

Za predsednika Evropskega računskega sodišča je bil izvoljen Irec Michael Murphy.

December

5-6

V Bruslju je potekalo zasedanje Evropskega sveta.

13

V Rimu, Italija, je bilo prvo zasedanje Mednarodnega sklada za razvoj kmetijstva (IFAD), ustanovljenega na priporočilo Svetovne konference o hrani novembra 1974.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Glej tudi
Back to top