Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1977

Historia Unii Europejskiej - 1977


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Styczeń

1

Wielka Brytania przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich. Wchodzi w życie decyzja krajów UE o rozszerzeniu granic łowisk na Morzu Północnym i na Atlantyku do 200 mil.

6

Rozpoczęcie urzędowania nowej Komisji, mianowanej w grudniu 1976 r., z Royem Jenkinsem na stanowisku przewodniczącego.

18

Po podpisaniu w kwietniu 1976 r. umów z krajami Maghrebu (Algierią, Marokiem, Tunezją) podpisana zostaje umowa o współpracy z trzema krajami Maszreku (Egiptem, Jordanią i Syrią).

Marzec

23

Wotum nieufności wobec Komisji wniesione do Parlamentu dnia 10 marca nie uzyskuje wymaganej większości głosów.

25

Wspólnota obchodzi dwudziestolecie podpisania traktatów rzymskich.

25-26

Posiedzenie Rady Europejskiej w Rzymie we Włoszech.

28

Portugalia składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Republika Zielonego Przylądka i Papua Nowa Gwinea podpisują ze Wspólnotą umowy dotyczące przystąpienia do konwencji z Lome.

Kwiecień

5

Parlament Europejski, Rada i Komisja podpisują wspólną deklarację o przestrzeganiu praw podstawowych.

Maj

3

Wspólnota i Liban podpisują umowę o współpracy w ramach ogólnego podejścia śródziemnomorskiego.

7-8

Szczyt przy Downing Street: po raz pierwszy Wspólnota bierze udział w niektórych dyskusjach na szczycie gospodarczym zachodnich krajów uprzemysłowionych.

17

Rada formalnie przyjmuje szóstą dyrektywę VAT w sprawie ustanowienia jednolitych podstaw naliczania podatku od wartości dodanej.

23

W Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych odbywa się szósta sesja Trzeciej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Prawa Morskiego.

30-2/6

Konferencja w sprawie międzynarodowej współpracy gospodarczej, po osiemnastu miesiącach obrad, zostaje zakończona konferencją ministerialną. Dwudziestu siedmiu uczestników dokonuje uzgodnień dotyczących transferu zasobów, jakości i ilości oficjalnej pomocy rozwojowej oraz surowców. Nadal podejmuje się znaczące wysiłki w dziedzinie rolnictwa, żywności, infrastruktury i uprzemysłowienia.

Czerwiec

1

Wejście w życie traktatu rozszerzającego uprawnienia budżetowe Parlamentu.

15

Komisja proponuje utworzenie nowego instrumentu pożyczkowego Wspólnoty w celu sfinansowania inwestycji strukturalnych.

29-30

Posiedzenie Rady Europejskiej w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Lipiec

1

Belgia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich. Rozszerzenie wspólnej taryfy celnej na nowe państwa członkowskie: Danię, Irlandię oraz Wielką Brytanię.

28

Hiszpania składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.

Wrzesień

19-23

Komisja bierze udział w Światowej Konferencji w sprawie Energii w Stambule w Turcji.

26

Na 32 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przewodniczący Rady Henri Simonet przedstawia zarys wspólnotowej polityki zewnętrznej.

Październik

4

Otwarcie zorganizowanej w Belgradzie kontynuacji helsińskiej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

25

W Luksemburgu odbywa się posiedzenie inauguracyjne Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich, który zastępuje Komisję Obrachunkową (EWG i Euratomu) oraz Rewidenta EWWiS. Rada podejmuje decyzję, że projekt JET (Joint European Torus) związany z kontrolowaną syntezą termojądrową będzie realizowany w Culham w Wielkiej Brytanii.

Listopad

9

Michael Murphy zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Trybunału Obrachunkowego.

Grudzień

5-6

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii.

13

W Rzymie we Włoszech odbywa się pierwsze spotkanie Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa ustanowionego zgodnie z zaleceniem Światowej Konferencji Żywnościowej z listopada 1974 r.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Zobacz również: