Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1977

Eiropas Savienības vēsture - 1977


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Janvāris

1

Apvienotā Karaliste pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru. Stājas spēkā ES valstu lēmums paplašināt savu zvejas zonu robežas Ziemeļjūrā un Atlantijas okeānā līdz 200 jūdzēm.

6

Darbu sāk jaunā Komisija, kura iecelta 1976. gada decembrī un kuras priekšsēdētājs ir Rojs Dženkinss.

18

Pēc 1976. gada aprīļa nolīgumiem ar Magribas valstīm (Alžīriju, Maroku un Tunisiju) tiek parakstīts sadarbības nolīgums ar trim Mašrikas valstīm (Ēģipti, Jordāniju un Sīriju).

Marts

23

Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai, kas 10. martā tika iesniegts Parlamentā, negūst nepieciešamo balsu vairākumu.

25

Komisija atzīmē Romas līgumu parakstīšanas 20. gadadienu.

25-26

Romā (Itālijā) notiek Eiropadomes sanāksme.

28

Portugāle iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Kopienās. Santome un Prinsipi, Kaboverde un Papua-Jaungvineja paraksta vairākus nolīgumus ar Kopienu par pievienošanos Lomes konvencijai.

Aprīlis

5

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija paraksta kopīgu deklarāciju par pamattiesību ievērošanu.

Maijs

3

Kopējās Vidusjūras reģiona koncepcijas ietvaros Kopiena un Libāna paraksta sadarbības nolīgumu.

7-8

Dauningstrītas augstākā līmeņa sanāksme. Kopiena pirmo reizi piedalās dažās diskusijās, kas notiek industrializēto rietumvalstu augstākā līmeņa sanāksmē par ekonomikas jautājumiem.

17

Padome oficiāli pieņem sesto PVN direktīvu par vienotas PVN aprēķinu bāzes izveidi.

23

Ņujorkā (ASV) notiek ANO Trešās konferences par jūras tiesībām sestā sesija.

30-2/6

Pēc astoņpadsmit mēnešus ilgām pārrunām konference par starptautisko ekonomisko sadarbību noslēdas ar ministru konferenci. Visi 27 dalībnieki vienojas par resursu nodošanu, oficiālās attīstības palīdzības un izejvielu kvalitāti un kvantitāti. Galvenie pasākumi turpinās lauksaimniecības, pārtikas produktu, infrastruktūras un industrializācijas jomā.

Jūnijs

1

Stājas spēkā līgums, ar ko tiek pastiprinātas Parlamenta budžeta pilnvaras.

15

Komisija ierosina izveidot jaunu Kopienas aizņēmumu instrumentu, lai finansētu strukturālus ieguldījumus.

29-30

Londonā (Apvienotajā Karalistē) notiek Eiropadomes sanāksme.

Jūlijs

1

Beļģija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru. Tiek paplašināts kopējais muitas tarifs, ietverot jaunās dalībvalstis — Apvienoto Karalisti, Dāniju un Īriju.

28

Spānija iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Kopienās.

Septembris

19-23

Komisija piedalās Pasaules Enerģētikas konferencē Stambulā (Turcijā).

26

ANO Ģenerālasamblejas 32. sesijā Padomes priekšsēdētājs Anrī Simonē sniedz pārskatu par Kopienas ārpolitiku.

Oktobris

4

Belgradas pasākumu programmas atklāšana pēc Eiropas Drošības un sadarbības konferences Helsinkos.

25

Luksemburgā notiek Eiropas Kopienu Revīzijas palātas (kas stājas Revīzijas padomes (EEK un Euratom) un EOTK revidenta vietā) atklāšanas sanāksme. Padome nolemj, ka kopuzņēmums "Joint European Torus" (JET), kas darbosies vadāmas kodolsintēzes jomā, atradīsies Kalemā (Apvienotajā Karalistē).

Novembris

9

Par Revīzijas palātas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Maikls Mērfijs.

Decembris

5-6

Briselē (Beļģijā) notiek Eiropadomes sanāksme.

13

Romā (Itālijā) notiek pēc 1974. gada novembra Pasaules Pārtikas konferences ieteikuma izveidotā Starptautiskā Lauksaimniecības attīstības fonda pirmā sanāksme.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Skatīt arī
Back to top