Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1977 m.

Europos Sąjungos istorija - 1977 m.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Sausis

1 d.

Jungtinė Karalystė perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai. Įsigaliojo ES šalių sprendimas 200 mylių išplėsti jų žvejybos zonos Šiaurės jūroje ir Atlanto vandenyne ribas.

6 d.

Darbą pradėjo 1976 m. gruodžio mėn. paskirta naujos sudėties Komisija, kurios pirmininkas – Roy'us Jenkinsas.

18 d.

Su trimis Mašreko šalimis (Egiptu, Jordanija ir Sirija) pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas. Su Magrebo šalimis (Alžyru, Maroku ir Tunisu) atitinkami susitarimai pasirašyti 1976 m. balandį.

Kovas

23 d.

Kovo 10 d. Parlamente pateikto pasiūlymo pareikšti nepasitikėjimą Komisija neparėmė reikiama dauguma.

25 d.

Bendrija paminėjo dvidešimtąsias Romos sutarčių pasirašymo metines.

25–26 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Romoje (Italija).

28 d.

Portugalija pateikė oficialią paraišką įstoti į Europos Bendrijas. San Tomė ir Prinsipė, Žaliasis Kyšulys ir Papua Naujoji Gvinėja su Bendrija pasirašė kelis susitarimus, susijusius su šių šalių prisijungimu prie Lomės konvencijos.

Balandis

5 d.

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pasirašė bendrą deklaraciją dėl pagarbos pagrindinėms teisėms.

Gegužė

3 d.

Bendrija ir Libanas pasirašė su bendra Viduržemio jūros strategija susijusį bendradarbiavimo susitarimą.

7–8 d.

Londone surengtas aukščiausiojo lygio susitikimas (vadinamasis Dauningo gatvės aukščiausiojo lygio susitikimas): Bendrija pirmą kartą dalyvavo kai kuriose Vakarų pramoninių valstybių aukščiausiojo lygio susitikimo ekonomikos klausimais diskusijose.

17 d.

Taryba oficialiai priėmė Šeštąją PVM direktyvą dėl vienodo pridėtinės vertės mokesčio vertinimo pagrindo nustatymo.

23 d.

Niujorke (JAV) surengta šeštoji trečiosios Jungtinių Tautų jūrų teisės konferencijos sesija.

Gegužės 30–birželio 2 d.

Po aštuoniolikos mėnesių diskusijų ministrų konferencija baigta Tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo konferencija. Dvidešimt septynios dalyvės sutarė dėl išteklių perkėlimo, oficialios pagalbos vystymuisi kokybės bei apimties ir žaliavų. Toliau daug dirbama žemės ūkio, maisto produktų, infrastruktūros ir industrializacijos srityse.

Birželis

1 d.

Įsigaliojo sutartis, kuria didinamos Parlamento biudžeto valdymo galios.

15 d.

Komisija pasiūlė sukurti naują Bendrijos skolinimosi priemonę struktūrinėms investicijoms finansuoti.

29–30 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Londone (Jungtinė Karalystė).

Liepa

1 d.

Belgija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai. Bendrasis muitinių tarifas pradėtas taikyti ir naujosiose valstybėse narėse: Airijoje, Danijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

28 d.

Ispanija pateikė oficialią paraišką įstoti į Europos Bendrijas.

Rugsėjis

19–23 d.

Komisija dalyvavo Pasaulinėje energetikos konferencijoje Stambule (Turkija).

26 d.

32-ojoje JT Generalinės Asamblėjos sesijoje Tarybos pirmininkas Henri Simonet apžvelgė Bendrijos išorės politiką.

Spalis

4 d.

Prasidėjo Belgrado konferencija, kuria buvo tęsiama Helsinkio konferencija dėl saugumo ir bendradarbiavimo Europoje.

25 d.

Europos ekonominės bendrijos ir Euratomo Audito valdybą bei Europos anglių ir plieno bendrijos auditorių pakeitę Europos Bendrijų Audito Rūmai surengė steigiamąjį posėdį Liuksemburge. Taryba nusprendė, kad Jungtinio Europos toro (JET) – kontroliuojamos branduolių sintezės – projektas turi būti vykdomas Kalheme (Jungtinėje Karalystėje).

Lapkritis

9 d.

Audito Rūmų pirmininku išrinktas Michaelas Murphy.

Gruodis

5–6 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Briuselyje (Belgija).

13 d.

Romoje (Italija) įvyko pirmasis Tarptautinio žemės ūkio plėtros fondo, įsteigto atsižvelgiant į 1974 m. lapkričio mėn. Pasaulinės maisto konferencijos rekomendaciją, posėdis.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Papildoma informacija
Back to top