Európai Unió

Az Európai Unió története - 1977

Az Európai Unió története - 1977


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1

Az Egyesült Királyság átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét. Hatályba lép a tagállamok azon határozata, amely 200 mérfölddel meghosszabbítja az északi-tengeri és az atlanti-óceáni halászati övezetet.

6

Hivatalba lép az új Bizottság. Elnöke az 1976 decemberében kinevezett Roy Jenkins.

18

Együttműködési megállapodás aláírása három Mashreq-országgal (Egyiptom, Jordánia és Szíria). A Közösség 1976 áprilisában északnyugat-afrikai országokkal (Algéria, Marokkó és Tunézia) írt alá ilyen megállapodásokat.

Március

23

A március 10-én a Bizottság ellen a Parlament elé terjesztett bizalmatlansági indítvány nem szerezte meg a szükséges többséget.

25

Megemlékezés a Római Szerződés aláírásának 20. évfordulójáról.

25-26

Az Európai Tanács ülése Rómában (Olaszország).

28

Portugália hivatalosan benyújtja csatlakozási kérelmét. São Tomé és Príncipe, Zöld-foki Köztársaság és Pápua Új-Guinea megállapodást ír alá a Közösséggel a Loméi Egyezményhez történő csatlakozásról.

Április

5

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozatot ír alá az alapvető jogok tiszteletben tartásáról.

Május

3

A Közösség és Libanon együttműködési megállapodást ír alá a Közösség Földközi-tengerrel kapcsolatos általános stratégiájának keretein belül.

7-8

Downing Street-csúcs: A Közösség első ízben veszt részt a nyugati iparosodott országok gazdasági csúcstalálkozójának néhány megbeszélésén.

17

A Tanács hivatalosan elfogadja a héa (áfa)-kivetés egységes alapjának meghatározásáról szóló hatodik héa-irányelvet.

23

Az ENSZ harmadik tengerjogi konferenciájának hatodik ülése New Yorkban (USA).

30 – június 2.

A Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Konferencia 18 hónapos tárgyalás után miniszteri konferenciával lezárul. A 27 résztvevő megegyezik az erőforrások átruházásáról, valamint a hivatalos fejlesztési segély és a nyersanyag minőségéről és mennyiségéről. A mezőgazdaság, az élelmiszer, az infrastruktúra és az iparosodás területén további nagyarányú erőfeszítésekre van szükség.

Június

1

Hatályba lép az Európai Parlament költségvetési jogkörét kibővítő szerződés.

15

A Bizottság közösségi kölcsönzési eszköz létrehozását javasolja a strukturális beruházások finanszírozására.

29-30

Az Európai Tanács ülése Londonban (Egyesült Királyság).

Július

1

Belgium átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét. A közös vámtarifa kiterjesztése az új tagállamokra, azaz Dániára, az Egyesült Királyságra és Írországra.

28

Spanyolország hivatalosan beadja csatlakozási kérelmét.

Szeptember

19-23

A Bizottság részt vesz az Energia Világkonferencián Isztanbulban (Törökország).

26

Az ENSZ Közgyűlésének 32. ülésén Simonet, a Tanács elnöke, körvonalazza a Közösség külpolitikáját.

Október

4

A Helsinkiben megtartott Európai Biztonsági és Együttműködési Konferenciának nyomonkövetési ülése Belgrádban.

25

Az Európai Közösségek Számvevőszékének alakuló ülése Luxembourgban. A testület a számvizsgáló bizottság (EGK és Euratom) és az ESZAK könyvvizsgálójának feladatait vesz át. A Tanács határoz arról, hogy a szabályozott termonukleáris fúzióval kapcsolatos Közös Európai Tórusz (Joint European Torus, JET) nevű projekt székhelye Culham (Egyesült Királyság) lesz.

November

9

Michael Murphy-t választják a Számvevőszék elnökévé.

December

5-6

Az Európai Tanács ülése Brüsszelben (Belgium).

13

A Nemzetközi Mezőgazdasági-fejlesztési Alap első ülése Rómában (Olaszország). Az alap az 1974-es Élelmezési Világkonferencia ajánlása nyomán jött létre.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Kapcsolódó weboldalak: 
Back to top