an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1977

Stair an Aontais Eorpaigh - 1977


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Eanáir

1

Téann an Ríocht Aontaithe i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach. Tagann cinneadh thíortha an AE i bhfeidhm chun teorainneacha chrios iascaireachta na Farraige Thuaidh agus an Atlantaigh a shíneadh go 200 míle.

6

Téann an Coimisiún nua, a ceapadh i Nollaig 1976, agus an tUasal Jenkins mar uachtarán air, i mbun oifige.

18

Sínítear comhaontú um chomhar le trí thír ón Maisreic (an Éigipt, an Iordáin agus an tSiria) tar éis Comhaontuithe Aibreán 1976 le tíortha na Magraibe (an Ailgéir, Maracó, an Túinéis).

Márta

23

Ní éiríonn leis an tairiscint cháinte i gcoinne an Choimisiúin a cuireadh ar bord sa Pharlaimint ar 10 Márta, an tromlach riachtanach a bhaint amach.

25

Ceiliúrann an Coimisiún comóradh fiche bliain ó síníodh Conarthaí na Róimhe.

25-26

Reáchtáiltear Comhairle Eorpach sa Róimh, an Iodáil.

28

Déanann an Phortaingéil iarratas foirmiúil ar dhul isteach sna Comhphobail Eorpacha. Síníonn São Tomé agus Príncipe, Rinn Verde agus Nua-Ghuine Phapua go leor comhaontuithe leis an gComhphobal um aontachas le Coinbhinsiún Lomé.

Aibreán

5

Síníonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún comhdhearbhú maidir le meas a thabhairt ar chearta bunúsacha.

Bealtaine

3

Síníonn an Comhphobal agus an Liobáin comhaontú um chomhar i gcomhthéacs chur chuige iomlán na Meánmhara.

7-8

Cruinniú Mullaigh Downing Street: Glacann an Comhphobal páirt den chéad uair i gcuid den phlé ag cruinniú mullaigh eacnamaíochta thíortha tionsclaithe an iarthair.

17

Glacann an Chomhairle go foirmiúil an séú treoir i leith CBL maidir le bonn aonfhoirmeach measúnachta a bhunú do cháin bhreisluacha.

23

Reáchtáiltear an séú seisiún de Thríú Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Dhlí na Farraige i Nua-Eabhrac, Stáit Aontaithe Mheiriceá.

30-2/6

Tar éis ocht mí déag de phlé, dúntar an Chomhdháil um Chomhar Idirnáisiúnta Eacnamaíochta le comhdháil airí. Aontaíonn na fiche-seacht rannpháirtí faoi aistriú acmhainní, faoi cháilíocht agus faoi chaighdeán an chúnamh oifigiúil forbartha agus faoi amhábhair. Leantar ar aghaidh le hiarrachtaí láidre i réimsí na talmhaíochta, na mbia-ábhar, an bhonneagair agus na tionsclaíochta.

Meitheamh

1

Tagann an Conradh a dhéanann cumhachtaí buiséadacha na Parlaiminte a atreisiú i bhfeidhm.

15

Molann an Chomhairle ionstraim nua um iasachtaí Comhphobail a chruthú chun infheistíocht struchtúrach a mhaoiniú.

29-30

Reáchtáiltear Comhairle Eorpach i Londain, an Ríocht Aontaithe.

Iúil

1

Téann an Bheilg i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach. Sínítear an Chomhtharaif Chustaim (CTC) chuig na Ballstáit nua, is iad sin ná: an Danmhairg, Éire agus an Ríocht Aontaithe.

28

Déanann an Spáinn iarratas foirmiúil ar dhul isteach sna Comhphobail Eorpacha.

Meán Fómhair

19-23

Freastalaíonn an Coimisiún ar an gComhdháil ar Fhuinneamh Domhanda in Iostanbúl, an Tuirc.

26

Ag an 32ú seisiún de chomhthionól ginearálta na NA, tugann an tUasal Simonet, uachtarán na Comhairle, cuntas ar bheartas seachtrach an Chomhphobail.

Deireadh Fómhair

4

Osclaítear comhdháil i mBéalgrád a leanann Comhdháil Heilsincí um Shlándáil agus Comhar san Eoraip.

25

Reáchtálann Cúirt Iniúchóirí na gComhphobal Eorpach, a théann in ionad an Bhord Iniúchta (CEE agus Euratom) agus Iniúchóir CEGC, a cruinniú tionscnaimh i Lucsamburg. Cinneann an Chomhairle go mbeidh Comhthionscadal na hEorpa Torus (JET) ar chomhleá núicléach rialaithe i Culham, an Ríocht Aontaithe.

Samhain

9

Toghtar an tUasal Michael Murphy mar uachtarán ar an gCúirt Iniúchóirí.

Nollaig

5-6

Reáchtáiltear cruinniú den Chomhairle Eorpach sa Bhruiséil, an Bheilg.

13

Reáchtáiltear an chéad chruinniú den Chiste Idirnáisiúnta um Fhorbairt Talmhaíochta, a bunaíodh tar éis molta ag an gComhdháil Bia Domhanda sa bhliain 1974, sa Róimh, an Iodáil.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Féach freisin: 
Back to top