Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1977

Euroopan unionin historia - 1977


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Tammikuu

1.

Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. Yhdeksän maan päätös Pohjanmeren ja Atlantin kalastusvyöhykkeiden ulottamisesta 200 meripeninkulman etäisyydelle rannikosta tulee voimaan. 

6.

Joulukuussa 1976 nimitetty uusi komissio astuu virkaan puheenjohtajanaan R. Jenkins. 

18.

Kolmen Mashreq-maan (Egyptin, Jordanian ja Syyrian) kanssa allekirjoitetaan yhteistyösopimukset. Maghreb-maiden (Algeria, Marokko ja Tunisia) kanssa vastaavat sopimukset on allekirjoitettu jo huhtikuussa 1976.

Maaliskuu

23.

Epäluottamuslause, jonka Euroopan edistyksellisten demokraattien ryhmä (European Progressive Democrats) esitti parlamentissa 10. maaliskuuta, ei saa riittävän enemmistön kannatusta. 

25.

Yhteisö juhlii Rooman sopimusten allekirjoittamisen 20. vuosipäivää.

25.-26.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Roomassa.

28.

Portugali hakee virallisesti Euroopan yhteisöjen jäsenyyttä. São Tome ja Príncipe, Kap Verde ja Papua-Uusi-Guinea allekirjoittavat yhteisön kanssa eräitä Lomén yleissopimukseen liittymistä koskevia asiakirjoja. 

Huhtikuu

5.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio allekirjoittavat perusoikeuksien kunnioittamista koskevan yhteisen julistuksen. 

Toukokuu

3.

Yhteisö ja Libanon allekirjoittavat Välimeren alueen kokonaisstrategiaan liittyvän yhteistyösopimuksen.

7.-8.

Downing Streetin huippukokous: yhteisö osallistuu ensimmäistä kertaa omissa nimissään eräisiin läntisten teollisuusmaiden taloudellisen huippukokouksen aikana käytäviin keskusteluihin.

17.

Neuvosto vahvistaa virallisesti arvonlisäveron yhdenmukaisesta määräytymisperusteesta annetun kuudennen arvonlisäverodirektiivin. 

23.

Yhdistyneiden Kansakuntien kolmannen merioikeuskonferenssin kuudes istunto pidetään New Yorkissa. 

30.5.-2.6.

Kansainvälistä talousyhteistyötä käsittelevä konferenssi päättyy 18 kuukautta jatkuneiden neuvotteluiden jälkeen ministerikonferenssiin. Konferenssin 27 osallistujamaata pääsevät yhteisymmärrykseen varojen siirtoa, virallisen kehitysavun määrää ja laatua sekä raaka-aineita koskevissa kysymyksissä. Työtä jatketaan etenkin maataloutta, elintarviketuotantoa, infrastruktuureja ja teollistumista koskevissa kysymyksissä. 

Kesäkuu

1.

Sopimus parlamentin budjettivallan lisäämisestä tulee voimaan.

15.

Komissio ehdottaa yhteisön uuden luottoinstrumentin luomista rakennepoliittisten investointien rahoittamiseksi.

29.-30.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Lontoossa.

Heinäkuu

1.

Belgiasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. Yhteinen tullitariffi (CTT) laajennetaan koskemaan uusia jäsenvaltioita eli Tanskaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa. 

28.

Portugali hakee virallisesti Euroopan yhteisöjen jäsenyyttä.

Syyskuu

19.-23.

Komissio osallistuu Istanbulissa pidettävään maailman energiakonferenssiin. 

26.

Neuvoston puheenjohtaja Simonet esittelee yhteisön ulkopolitiikan pääpiirteet YK:n yleiskokouksen 32. istunnossa. 

Lokakuu

4.

Helsingissä pidetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin seurantakokous alkaa Belgradissa.

25.

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen virkaanastujaiskokous pidetään Luxemburgissa. Tuomioistuin korvaa Euroopan talousyhteisön ja Euratomin tilintarkastuslautakunnan sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön tilintarkastajan. Neuvosto päättää, että hallitun ydinfuusion kehittämiseen liittyvän Joint European Torus (JET) -hankkeen keskus perustetaan Culhamiin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. 

Marraskuu

9.

Michael Murphy valitaan tilintarkastustuomioistuimen presidentiksi.

Joulukuu

5.-6.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä. 

13.

Marraskuussa 1974 järjestetyn Maailman elintarvikekonferenssin suosituksesta perustetun Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahaston (International Fund for Agricultural Development, IFAD) ensimmäinen kokous pidetään Roomassa.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Ks. myös: 
Back to top