Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1977

Euroopa Liidu ajalugu - 1977


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Ühendkuningriik. Jõustub liikmesriikide otsus laiendada oma kalastusvööndit Põhjamerel ja Põhja-Atlandil 200 meremiilini rannikust.

6

Ametisse astub 1976. aasta detsembris moodustatud komisjoni uus koosseis eesotsas president Roy Jenkinsiga.

18

Kirjutatakse alla koostööleping kolme Mašriki riigiga (Egiptus, Jordaania ja Süüria). Aprillis 1976 on alla kirjutatud samasugused lepingud Magribi riikidega (Alžeeria, Maroko, Tuneesia).

Märts

23

Euroopa Parlamendis 10. märtsil komisjonile esitatud umbusaldusavaldus ei kogu vajalikke poolthääli.

25

Ühendus tähistab Rooma lepingute allakirjutamise 20. aastapäeva.

25–26

Euroopa Ülemkogu kohtumine Roomas.

28

Portugal esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa ühendustega. São Tomé ja Príncipe, Cabo Verde ning Paapua Uus-Guinea kirjutavad Lomé konventsiooniga ühinemiseks alla mitmele lepingule ühendusega.

Aprill

5

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kirjutavad alla põhiõigusi käsitlevale ühisdeklaratsioonile.

Mai

3

Ühendus kirjutab üldise Vahemere-strateegia raames alla koostöölepingule Liibanoniga.

7–8

Downing Streeti tippkohtumine: esimest korda osaleb ühendus Lääne tööstusriikide majandusteemalise tippkohtumise aruteludes.

17

Nõukogu võtab vastu kuuenda käibemaksudirektiivi, mis käsitleb käibemaksu ühtse maksubaasi kehtestamist.

23

ÜRO mereõiguse kolmanda konverentsi kuues istungjärk New Yorgis.

30/5–2/6

Rahvusvahelise majanduskoostöö konverents lõpeb pärast poolteist aastat kestnud arutelusid ministrite konverentsiga. Selle 27 osavõtjat lepivad kokku ressursside siiret, ametliku arenguabi laadi ja hulka ning tooraineid puudutavates küsimustes. Jätkuvad jõupingutused põllumajanduse, toidu, infrastruktuuri ja industrialiseerumise valdkonnas.

Juuni

1

Jõustub Euroopa Parlamendi eelarvepädevust laiendav leping.

15

Komisjon teeb ettepaneku luua struktuuriinvesteeringute rahastamiseks uus ühenduse laenuinstrument.

29–30

Euroopa Ülemkogu kohtumine Londonis.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Belgia. Ühist tollitariifistikku laiendatakse uutele liikmesriikidele, s.o Iirimaale, Taanile ja Ühendkuningriigile.

28

Hispaania esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa ühendustega.

September

19–23

Komisjon osaleb maailma energiakonverentsil Istanbulis.

26

Nõukogu eesistuja Henri Simonet tutvustab ÜRO Peaassamblee 32. istungjärgul ühenduse välispoliitikat.

Oktoober

4

Helsingi Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi jätkuistung Belgradis.

25

Euroopa Ühenduste Kontrollikoja avaistung Luxembourgis. Kontrollikoda asendab (EMÜ ja Euratomi) Audiitornõukogu ning ESTÜ Audiitori. Nõukogu otsustab, et juhitava termotuumasünteesi Euroopa Ühistoroidkambri projekti asukohaks saab Culham (Ühendkuningriik).

November

9

Euroopa Kontrollikoja presidendiks valitakse Michael Murphy.

Detsember

5–6

Euroopa Ülemkogu kohtumine Brüsselis.

13

1974. aasta novembris toimunud ülemaailmse toidukonverentsi soovituste põhjal asutatud Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fondi avaistung Roomas.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Vaata ka …
Back to top