Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1977

Dějiny Evropské unie - 1977


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Spojené království. Vstupuje v platnost rozhodnutí zemí EHS o rozšíření pásma rybolovu v Severním moři a v severním Atlantiku do vzdálenosti 200 mil od pobřeží.

6

Nová Komise jmenovaná v prosinci 1976 v čele s Royem Jenkinsem se ujímá funkce.

18

Je podepsána dohoda o spolupráci se zeměmi Mašreku (Egyptem, Jordánskem a Sýrií), která navazuje na dohody se zeměmi Maghrebu (Alžírskem, Marokem a Tuniskem) z dubna 1976.

Březen

23

Vyslovení nedůvěry Komisi předložené v Evropském parlamentu 10. března nezískává potřebnou většinu.

25

Společenství slaví dvacáté výročí podepsání Římských smluv.

25–26

V Římě se koná zasedání Evropské rady.

28

Portugalsko podává žádost o členství v Evropských společenstvích. Svatý Tomáš a Princův ostrov, Kapverdy a Papua–Nová Guinea podepisují se Společenstvím několik smluv o přistoupení k úmluvě z Lomé.

Duben

5

Evropský parlament, Rada a Komise podepisují společné prohlášení o dodržování základních práv.

Květen

3

V rámci své politiky pro středomořskou oblast podepisuje Společenství dohodu o spolupráci s Libanonem.

7–8

Summit v Downing Street: Společenství se poprvé účastní několika jednání hospodářského summitu západních průmyslových zemí.

17

Rada formálně přijímá šestou směrnici o DPH, která se týká vytvoření jednotného základu pro stanovení daně z přidané hodnoty.

23

V New Yorku se koná šesté zasedání třetí konference Organizace spojených národů o mořském právu.

30–2

Po osmnácti měsících jednání končí svou práci konferencí na úrovni ministrů Konference o mezinárodní hospodářské spolupráci. Dvacet sedm účastníků dosahuje shody v oblasti převodu zdrojů, kvality a kvantity oficiální rozvojové pomoci a surovin. V oblasti zemědělství, potravin, infrastruktury a industrializace jednání nadále pokračují.

Červen

1

V platnost vstupuje smlouva o posílení rozpočtových pravomocí Evropského parlamentu.

15

Komise navrhuje vytvoření nového úvěrového nástroje Společenství k financování strukturálních investic.

29–30

Zasedání Evropské rady v Londýně.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Belgie. Působnost společného celního sazebníku (SCS) se rozšiřuje na nové členské státy, to znamená na Dánsko, Irsko a Spojené království.

28

Španělsko podává žádost o členství v Evropských společenstvích.

Září

19–23

Komise se účastní Světové konference o energii, která se koná v Istanbulu.

26

Na 32. Valném shromáždění OSN seznamuje předseda Evropské rady pan Simonet účastníky s vnější politikou Společenství.

Říjen

4

V Bělehradě je zahájeno následné zasedání Helsinské konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.

25

Zahajovací zasedání Účetního dvora Evropských společenství, který nahradil kontrolní komisi (EHS a Euratom) a auditora ESUO, v Lucemburku. Rada rozhoduje, že projekt Společný evropský torus (JET) v oblasti řízené termonukleární fúze bude sídlit v britském Culhamu.

Listopad

9

Předsedou Účetního dvora je zvolen Michael Murphy.

Prosinec

5–6

V Bruselu se koná zasedání Evropské rady.

13

V Římě se koná první zasedání Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj, který vznikl na základě doporučení Světové konference o výživě konané v listopadu 1974.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Viz také
Back to top